Portekiz’de Düzenlenen LocWorld40’a Katılımımız

2019 yılının Haziran ayında LocWorld40’a bu kez bir konuşmayla katıldık. Konuşmayı şirketimizin kurucu ortağı Burcu Demirörs yaptı. Konuşmanın başlığı “How to Manage Quality? One Goal, Many Ways! (Kalite Nasıl Sağlanır? Tek Hedef, Birden Fazla Yol!)” şeklindeydi.

Bu konuşmada ‘kaliteli çeviri hizmeti verme’ konusu her yönüyle ele alındı. Kaliteyi nasıl tanımlarız şeklinde başlayan konuşmada standartlar kalite göstergeleri olarak ele alındı. Ardından bir iş akışı oluşturmanın ve buna uymanın önemi vurgulandı. Bu kısımda kalitenin aşamaları olduğu öne sürüldü ve HeliCo olarak ancak bu aşamalardan tek tek geçerek çeviri hizmetlerimizin kalitesini artırabildiğimiz anlatıldı. Dinleyicilerle birlikte organizasyonel düzeyde kalite konusu incelenirken, kalitenin adeta birçok oyuncunun yer aldığı bir ekibin halkalarını oluşturduğu bir zinciri oluşturduğu dinleyicilere düşündürüldü. Çeviri kalitesinin farklı düzeylerde olabileceği argümanı incelendi. Minimum kalite düzeyindeki çeviriden tutun en üst kalite düzeyinde çevirinin sağlanmasının nelere bağlı olduğu anlatıldı. Bu aşamada kalite deyince unutulmaması gereken şu soru soruldu: Kaliteye kim karar veriyor? Farklı benzetmelerle cevaplanan bu sorunun ardından “Maliyet-Zaman-Kalite” üçlüsünün aynı anda var olup olamayacağı konusu irdelendi. Kalite Güvencesi ve Kalite Kontrol terimleri birbiriyle karşılaştırıldı. Çeviride Kalite Kontrol işinden kimin sorumlu olması gerektiği soruldu. Günümüz teknolojisinin getirdiği otomasyonla çeviri kalitesini artırıp artıramayacağımızla ilgili fikirler ortaya kondu. Ardından çeviri kalitesini nasıl değerlendirebileceğimiz konusu üzerinde duruldu. Tabii, bunu yaparken sübjektiflikten uzaklaşmak için birden fazla kalite değerlendirici kişinin projelere dahil edilip edilemeyeceği üzerinde düşündürüldü. Otomasyona yardımcı metrikler ele alınırken piyasadaki Kalite Kontrol Araçlarına (QA Tools) da değinilmeden geçilmedi. QA Araçları ve bu araçların yapabildikleri ayrıntılı şekilde incelendi. Çeviri kalitesinin bunca farklı yönünden bahsetmişken konuşmayı tamamlamadan önce kalitesizliğin sebeplerine inildi ve kalitesiz şekilde iş yapmanın yarattığı maliyetle ilgili ilginç örnekler verildi. Bununla bağlantılı olarak çeviri kalitesini artırmak için ‘düzeltici önlemler’ yerine ‘önleyici önlemler’ almanın önemi vurgulandı. Son olarak hedeflenen kaliteye ulaşmanın yolları adım adım sıralandı. Bu konuşmadan öğrenebileceklerimiz ve kendi işlerimizde uygulayabileceklerimiz üzerinden hızlıca geçildi.

Konuşmaya katılım oldukça yoğundu. Bize ayrılan salonun neredeyse tamamı dolmuştu. Katılımcılar sunumdan fotoğraflar çekerken konuşmanın interaktif ilerlemesi sayesinde katılımcılardan da farklı fikirler otaya çıktı. Yaklaşık 50 dakika süren bu konuşmada yüksek ilgi gördüğümüzü söyleyebiliriz. Verdiğimiz emeğin farklı ülkelerden gelen katılımcılar tarafından takdir görmesi bizi oldukça memnun etti.

Tarih: 12 Haziran 2019

HEMEN ARA WhatsApp