TEKNİK YAZARLIK

Teknik yazarlık; çoğunlukla makineler, cihazlar, bilgisayar donanım ve yazılımları, aletler, araç ve gereçler gibi çeşitli unsurlar için kurulum, kullanım, bakım ve onarım talimatlarının anlaşılır şekilde hazırlanmasını ifade eder. Teknik yazarlık hizmeti; belge türünü, konuyu, kapsamı, amacı ve hedef kitleyi belirleme ve bu doğrultuda içerik oluşturma sürecini kapsar. Bu süreçte teknik yazarlar ilgili konuda araştırmalar yapar, gerekli materyalleri toplar ve gerektiğinde alan uzmanlarıyla görüşürler. Belirlenen içerik ve hedef kitle özelliklerine bağlı kalarak doğru kelimeleri seçer, doğru ifade tarzını belgenin tamamında tutarlı şekilde kullanırlar. Yönergeler, talimatlar, kılavuzlar, el kitapları ve raporlar vb. bu şekilde hazırlanır.

Teknik yazar hizmeti sunan kişinin teknik içerik oluşturduğu dilde iyi düzeyde bilgi sahibi olması, ifade yeteneğinin güçlü olması, içerik oluşturmak için gereken teknik ekipman ve programlara hâkim olması ve ayrıca teknik yazarlık hizmetini verdiği alanda teknik bilgiye sahip olması gerekir.

Teknik yazarlar, genellikle karmaşık bilgileri herkes tarafından kolayca anlaşılır hale getirerek yazıya dökerler; çünkü oluşturdukları içeriklerin geniş bir hedef kitleye ulaşması beklenir. Bir teknik yazar, güçlü yazma ve iletişim becerilerine sahip olmalıdır ancak teknik yazarlar sadece metin yoluyla bilgi aktarmaz yazıyı destekleyici çizim, tablo ve grafikler de oluştururlar. Yazdıkları teknik metinlerin bunlarla bağlantılı olmasını sağlarlar.

Teknik yazarlık hizmeti dünyanın birçok yerinde, özellikle de üretim konusunda gelişmiş ülkelerde (örn. Almanya) hayati öneme sahiptir. Üretilen ürünlerin son kullanıcı için kolay kullanılabilir ve dolayısıyla tercih edilebilir olması amacıyla uzmanlık gerektiren teknik yazarlık hizmetinden faydalanılır. Bu sayede ürünlerden alınan verim artar, ürünlerin kullanım ömrü uzar ve aynı zamanda yanlış kullanımdan doğacak tehlikeler önlenebilir.

Teknik yazarlık hizmetine küresel çapta ihtiyaç duyulduğu için bu hizmet birçok dilde sunulur. Türkçe teknik yazarlık, Almanca teknik yazarlık veya İngilizce teknik yazarlık hizmetlerimiz sıklıkla tercih edilir.

Teknik yazarlık fiyatları ise sektöre, dile, hizmet kapsamına ve verilen süreye göre farklılık gösterebilir. İhtiyaçlarınızı doğru şekilde belirlemek ve size en uygun fiyat teklifini vermek görevimizdir.

BAZI REFERANSLARIMIZ

Fiyat Teklifi Alın

Neden HeliCo?

Profesyonel çeviri ekibimiz, proje yöneticilerimiz ve kullandığımız gelişmiş çeviri teknolojileri ile verdiğimiz hizmetler sayesinde dünyaya açılın.

  • Ulaşılabilirlik ve hızlı cevap alma
  • En iyi tercümanlar, redaktörler ve editörler
  • Uygun fiyatlarda kolayca hizmet alma ve gönül rahatlığı
  • Kalite kontroller ve sürekli şirket içi eğitimlerle yüksek kaliteli hizmet
  • Süreç takibi yapma ve tüm süreçler üzerinden kontrol sahibi olma imkânı
  • Aracısız ve doğrudan hizmet sayesinde düşük maliyet ve zamandan kazanç