HUKUK

Hukuk Çevirisi

Hukuk kelimesinin kökeni Arapçadır. Arapçada "hak" anlamına gelen حق kelimesinin çoğul hali “hukuk”tur. Hukuk, bir toplumdaki bireylerin davranışlarını ve o topluma hizmet eden devletin hareketlerini düzenleyen, yetkili organlar tarafından çıkarılan yasalarla ve kamunun gücüyle desteklenen, muhataplarına nasıl davranılması veya davranılmaması gerektiğini gösteren normatif bir bilim dalıdır. Hukuki işlemlerde ideal olarak birey, toplum ve devletin ilişkilerinde ortak menfaat gözetilir.

Hukuk, bir ülkedeki tüm insanların mutlaka maruz kaldıkları, alt dallarından birinde bilgiye ve danışmanlığa ihtiyaç duydukları bir alandır. Ülkemizde noterlerin de desteğiyle hazırlanan evlenme sözleşmesi, gayrimenkul satış sözleşmesi, şirket sözleşmesi, kira sözleşmesi, evlat edinme sözleşmesi, taahhütname, kefaletname, vasiyetname, muvafakatname, ibraname, beyanname, vekaletname, imza sirküleri, ihtarname belgelerinde, tescil ve tebliğ işlerinde ve ihtiyaç duyabileceğiniz diğer bağlantılı işlerde hukuki düzenin bir parçası olarak hareket etme zorunluluğumuz bulunur. Bu ve benzeri işlerinize yabancı kişi ve şirketler dahil olduğu taktirde hukuki çeviri konusunda uzmanlaşmış çevirmenlerin sizler için desteği önemlidir.

Ekibimizdeki hukuk çevirmenleri, hukuki metinlere aşinadırlar ve hangi hukuki teriminin hangi karşılığa çevrilmesi gerektiğini bilirler. Bu sayede hukuk çevirilerinde uzun ve karmaşık cümleleri yoruma açık olmayacak şekilde hedef dile çevirirler. Hukuki çevirmenlerimiz aynı zamanda hukuki çevirilerde çeviri dillerinin konuşulduğu ülkelerin hukuk sistemlerindeki farklılıkları bilirler ve birbiriyle örtüşmeyen kavramlar için çeviri çözümleri bulma konusunda uzmanlaşmışlardır.

Bizden hukuk tercümesi talebinde bulunduğunuzda işinizin ekibimizdeki hukuk alanında uzmanlaşmış tercümanlar tarafından yapılmasını sağlayarak kaliteli bir iş ortaya koyduğumuzdan emin oluruz.

HELICO BLOG