MAKİNE ÇEVİRİSİ SONRASI DÜZELTME

İngilizcede “Machine Translation Post Editing” (MTPE) denen Makine Çevirisi Sonrası Düzeltme, günümüzde çeviri sektöründe önemli bir konuma sahiptir. Bu hizmet türü, çevirinin ilk etapta çeviri araçları tarafından otomatik olarak yapılması ve ortaya çıkan makine çevirisinin daha sonra tercümanlar tarafından düzeltilmesini kapsar.

Dünya çapında yaşanan ticari gelişmeler ışığında küreselleşmenin hızla artması, birçok dil çifti için çeviri ihtiyacında artışı da berberinde getirmiştir. Artan çeviri yükünü hafifletebilmek ve çeviri sürecini hızlandırmak için Makine Çevirisi Sonrası Düzeltme (MTPE) hizmetinden artık her zamankinden daha çok yararlanılmaktadır.

Makine Çevirisi Sonrası Düzeltme Nasıl Yapılır?

MTPE’den yararlanmaya karar verdikten sonra ilgili metin bir makine çevirisi aracı kullanılarak otomatik şekilde çevrilir. Çeviri, belirtilen alanda daha önce yapılmış insan çevirilerinden elde edilen çeviri belleklerinden yararlanılarak yapılır. Makine çevirisi elde etmek için belirtilen dil çifti için kapsamlı bir sözlük, her dilin cümle yapısının ve dilbilgisi kurallarının yer aldığı dil kuralları kümesi ve orijinal cümle ile çeviri cümlesini birbirine bağlayan bir kurallar kümesi kullanılacak makine çevirisi yazılımına öncesinde eklenmiş olmalıdır. Makine çevirisi, farklı CAT Araçlarının bir özelliği olarak karşımıza çıkabileceği gibi piyasada yalnızca makine çevirisi oluşturmak için geliştirilmiş bağımsız yazılımlar da bulunur.

Kısa sürede makine çevirisi sonuçları elde edildikten sonra elde edilen metin, tercümanlar tarafından dil bilgisi, noktalama, söz dizimi, büyük-küçük harf kullanımı, anlam aktarımı, sözcük seçimi, cümle yapısı, yazım kuralları ve sayı eşleşmeleri bakımından kontrol edilmelidir. Yapılan bu kontrole Makine Çevirisi Sonrası Düzeltme (MTPE) denir. MTPE yapan bir tercüman, aynı zamanda makine çevirisi çıktılarını müşterinin talimatlarına uygun hale getirmeyi de unutmaz.

MTPE ile yapılan şey, herhangi bir çevirinin redaksiyonuyla aynı değildir; çünkü makine çevirisi sonrasında elimizdeki metin ilgili bir yazılıma yüklenen bilgi ve kurallar bütünüyle ortaya konmuştur ve insan çevirisine kıyasla farklılıklar içerir. Profesyonel olarak MTPE yapabilen tercümanlar, bu farklılıkların ve makine çevirisi ile alınan çıktıların özelliklerinin farkındadır ve bunları göz önünde bulundurarak makine çevirisini kontrol eder.

Makine Çevirisinin Çeviri Sürecine Katkısı

Teknolojinin gelişimiyle birlikte hem kalite hem de kapasite açısından büyük ilerleme kaydetmiş olan makine çevirisi, şimdiki çeviri sektöründe yürütülen süreçlere birçok açıdan fayda sağlayabilecek hale gelmiştir. Doğru bir makine çevirisi aracı kullanılarak alınan makine çevirisi çıktılarının profesyonel tercümanlar tarafından kontrol edilerek düzeltilmesi çeviri maliyetlerini düşürerek çeviri sürecini gözle görülür şekilde hızlandırır.

Makine Çevirisinin Gelecekteki Yeri

Büyük şirketlerce yapılan yatırımlara bakıldığında makine çevirisi ve bununla bağlantılı olarak MTPE hizmeti, gelecekte de çeviri sektöründe var olmaya devam edecek ve günümüzdekine kıyasla daha çok talep görecektir.

Çevirileri kelimesi kelimesine değil cümleleri ve kelimeleri anlamlı bütünlere ayırarak anlam çevirisi yapmaya odaklanan Nöral Makine Çevirisinin (Neural Machine Translation: NMT) geliştirildiği bu teknoloji çağında makine çevirilerinin iş akışında daha fazla yer bulması bekleniyor. Amazon, Microsoft ve AliExpress gibi bunun farkında olan şirketler, kısa sürede ve eskisine kıyasla daha düşük maliyetle içeriklerini daha çok dile çevirterek dünya genelindeki varlıklarını kuvvetlendiriyorlar. Bu gibi ileri görüşlü ve yenilikçi şirketlerin MTPE hizmetine büyük yatırımlar yaptığına şahit oluyoruz. Gelişmelere ve yeniliklere ayak uydurabilenlerin hayatta kalacağı rekabetçi piyasalarda MTPE hizmetinden yalnızca en büyüklerin yararlandığını düşünmek çok yanlış olur. Bizler, küçük ve orta ölçekli şirketlerin de Makine Çevirisi Sonrası Düzeltme hizmetlerimizden yararlanabilmesi için fırsatlar sunmak üzere buradayız; çünkü gelecekteki çeviri sektörünün iş hacminin en büyük oyuncularından birinin makine çevirisi olacağını biliyoruz.

BAZI REFERANSLARIMIZ

Fiyat Teklifi Alın

Neden HeliCo?

Profesyonel çeviri ekibimiz, proje yöneticilerimiz ve kullandığımız gelişmiş çeviri teknolojileri ile verdiğimiz hizmetler sayesinde dünyaya açılın.

  • Ulaşılabilirlik ve hızlı cevap alma
  • En iyi tercümanlar, redaktörler ve editörler
  • Uygun fiyatlarda kolayca hizmet alma ve gönül rahatlığı
  • Kalite kontroller ve sürekli şirket içi eğitimlerle yüksek kaliteli hizmet
  • Süreç takibi yapma ve tüm süreçler üzerinden kontrol sahibi olma imkânı
  • Aracısız ve doğrudan hizmet sayesinde düşük maliyet ve zamandan kazanç