HELICO BLOG

Hizmetler Hakkında

Redaksiyon Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Redaksiyon Nedir?

Redaksiyon kelimesi, Fransızcadaki “Rédaction” kelimesinden türetilmiştir ve “yazılmış bir metin üzerinde gereken düzeltmeleri yaparak yazıyı yayıma hazır duruma getirme” anlamına gelir. Redaksiyon hizmeti, daha önce yapılmış bir çeviride farklı hata kategorilerine girebilecek hataların giderilmesini içerir. Redaksiyon, çeviriyi yapan çevirmenden ziyade farklı bir çevirmen tarafından yapılır ve böylece çeviriye “ikinci bir göz” dahil edilerek çevirmenin gözden kaçırmış olabileceği hatalar ortadan kaldırılır.

Redaksiyon; noktalama işareti, büyük-küçük harf kullanımı veya imla hataları gibi teknik hataların tespit edilmesi ve düzeltilmesinden çok daha fazlasıdır. Redaksiyonu gerçekleştiren redaktörün hem kaynak hem de hedef dile tamamen hakim olması gerekir. Çevirinin bazıları yukarıda belirtilen teknik hatalar yönünden incelenmesi dışında anlam ve bağlam yönünden de hatasız olduğundan emin olmak redaktörün işidir.

Redaksiyon Neden Yapılır?

Redaksiyon yalnızca edebi metinlerde yapılmaz. Akademik redaksiyon, internet siteleri için makale redaksiyonu, teknik redaksiyon gibi pek çok alanda redaksiyon hizmeti verilebilir. Bu hizmet dahilinde çevirinin hatasız olduğundan emin olunur.

Çevirmenler, çeviri yaparken çeşitli hatalar yapabilirler. Kaynaktaki bir ifadenin hedef dile yabancı kalması ve yerelleştirilmeden bırakılması, kısaltmaların hedef dilin kurallarına uygun şekilde yapılmaması, yazım yanlışları veya sayıların ve özel adların hedefe doğru şekilde aktarılmaması; bu hatalara örnek olarak verilebilir. Bu durumlarda gerekli düzeltmeleri yapacak olan da yine redaktördür. Redaksiyon sonrasında elinizde sektörde kullanılan kalite ölçütlerine uygun şekilde gözden geçirilmiş ve kalitesinden emin olunan içerikler olur.

Redaksiyon Nasıl Yapılır?

Redaksiyon hizmetinde hedef metin ile kaynak metin karşılaştırılarak doğruluk, eksiksizlik ve tutarlılık bakımından incelenir ve metinde gereken düzeltmeler yapılır. Bu ayrıntılı çalışma kapsamında redaksiyon hizmeti; hedef metindeki çeviri ve terminoloji hataları, anlatım bozuklukları, yazım ve noktalama yanlışları, dil bilgisi ve söz dizimi hataları ve DQE (Dynamic Quality Evaluation) hata tipolojisi ölçütlerinde yer alan diğer tüm hataların düzeltilmesini içerir.

Redaktör Kimdir? Kimler Redaksiyon Yapabilir?

Redaktör, yapılan bir çeviriyi belli kriterlere bağlı kalarak hatalardan arındıran ve çevirinin kalitesini artıran çevirmendir. Her işte olduğu gibi redaksiyon sonrasında da çeviri kalitesinin ölçülebilir şekilde ne düzeyde değiştiğini net şekilde görebilmemiz için redaktörler, bu işin tüm gerekliliklerinin farkında olan kişidir.

İyi bir redaktör olmak için her şeyden önce kaynak ve hedef dillerin üslup ve dil bilgisi kurallarına mutlak hakimiyet gerekir. Bunun haricinde yüksek kaliteli çeviriler ortaya koyabilen, işinin ayrıntılarına önem veren ve redaksiyon işinde kendisinden beklenenlerin farkında olan kişilerden redaksiyon yapması istenir.

Çeviriye Kıyasla Redaksiyon İşi Ne Sürede Yapılır?

Redaksiyon hem kaynak hem de hedef metnin karşılaştırmalı olarak okunmasını gerektirir. Redaksiyon sırasında redaktör, çevirmenin farklı kategorilere giren hatalarını düzeltir. Çeviri kalitesinin belli bir düzeyde olduğunu düşündüğümüzde redaksiyonun çeviriden yarı yarıya daha kısa süreceği söylenebilir.

Redaksiyon her zaman çevirmen ile redaktörün iletişim halinde kalmasını, redaktör tarafından tespit edilen hataların çevirmen ile fikir alışverişi yaparak çözülmesini gerektirir. HeliCo Tercüme Ekibinde bu iletişimin istenen düzeyde tutulabilmesi için Uzman Çevirmen (Lead Linguist) adı verilen çevirmenler yer alır.

Çeviri Kalitesi Nasıl Artırılır?

Dil, genel anlamda bir kültür aktarım aracıdır. Bu sebeple çevirmen ve redaktör hedef dile yalnızca kelimeleri değil kültürü de aktardığını unutmayarak çeviri yapmalıdır. Hedef dilin kültürünü bilen bir çevirmen tarafından yapılan çevirinin kalitesi her zaman daha yüksek olur.

Dillere ve kültürlere hakim olmanın yanı sıra çeviri kalitesini artırmak için bu işe daha teknik şekilde yaklaşmak gerekir. Dünya standartlarını takip etmek; genel-geçer, denenmiş ve işe yaradığından emin olunmuş çeviri kalitesi ölçütlerini dahili prosedürlerinizin bir parçası haline getirmek çeviri kalitesini her zaman istenen düzeyde tutmanın temel yoludur. Ayrıca prosedürlerinizi işlevsel ve uygulanır hale getirmek veya ekip halinde çalışıyorsanız ekipteki herkesin bunları anlamasını ve uygulamasını sağlamak çeviri kalitenizin yüksek olmasını sağlar.

Redaksiyon Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Redaksiyon hizmeti ücreti, redaksiyon yapılacak olan kaynak ve hedef dillere göre farklılık gösterir. Örneğin İngilizce redaksiyon ile Almanca redaksiyon ücretleri arasında fark vardır. Ayrıca değişen alanlarda yapılan redaksiyonlar (kitap redaksiyonu, internet makalesi redaksiyonu, teknik redaksiyon, akademik redaksiyon gibi), farklı yetkinlikler gerektirir. Buna ek olarak almak istediğiniz redaksiyon hizmetinde bu hizmet için öngörebileceğiniz süre de ücreti etkileyebilir. Bu yüzden her durum için aynı redaksiyon ücretinin düşünülmesi mümkün değildir. Redaksiyon fiyatları hakkında ayrıntılı bilgi almak için profesyonel redaksiyon hizmeti sunan HeliCo Tercüme ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.

Redaksiyon Ücreti Çeviri Ücretinden Farklı Mıdır?

Dil hizmetleri sektöründe veya yerelleştirme sektöründe redaksiyon ücreti çeviri ücretinin yaklaşık olarak yarısı şeklinde düşünülür. Dolayısıyla sektörde aynı metnin redaksiyonunun çevirisinden yarı yarıya daha hızlı şekilde yapılabileceğinin kabul edildiğini söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra her zaman istisnai durumlar olabilir. Çeviri kalitesinin kabul edilemez düzeyde düşük olması, istisnai durumlardan biridir.

Redaksiyon hizmeti ücretinin belirlenmesinde redaksiyon yapılacak belgenin öncesinde bizim tarafımızdan çevrilmiş olup olmadığı ve çevirinin genel durumu hakkındaki hususlar göz önünde bulundurulur. HeliCo Tercüme’den redaksiyon hizmeti almak isterseniz redaksiyon ücretleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Yazan: Göksun Kocagöz

Yayınlama Tarihi: 24.06.2021

Hedef Kitle: Redaksiyon Hizmetine İhtiyaç Duyanlar, Çevirmenler, Redaktörler

  • 1
  • Paylaş:

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER YAZILARIMIZ