HELICO BLOG

Çevirmenin Bilgi Birikimi

Reklam Çevirisi Nedir? Reklam Çevirisine Ne Zaman İhtiyaç Duyulur?

Reklam Çevirisi Nedir? Reklam Çevirisine Ne Zaman İhtiyaç Duyulur?

Reklamlar, bir ürünün tanıtılması ve tüketiciye çağrı yapılması temeline dayanır. Reklam metinleri; tüketicilerin dikkatini çeken, aklında kalmasını sağlayan ve tüketicide satın alma isteği uyandıran bir etki yaratmak amacıyla farklı bir anlatım diliyle yazılır. Bu sebeple profesyonel reklam tercümanı tarafından başka bir dile yapılan reklam çevirisinin, reklamın özgün temasına sadık kalarak yapılması büyük önem arz eder.

20. yüzyıldan itibaren ivme kazanan teknolojik gelişmeler sayesinde uluslararası ticaretin kolaylaşması, reklam çevirisi sektörünü de hızla gelişen alanlardan biri haline getirmiştir. Dünya nüfusunun yarıdan fazlasında yaklaşık 23 dil kullanılıyor olmasına rağmen dünya genelinde konuşulan tüm dillerin sayısı 7000’i bulmaktadır. Bu sebeple ürününü tüm dünyaya tanıtmak isteyen ve küresel bir marka olmayı amaçlayan şirketler reklamcılık çevirisi konusuna ayrıca önem vermektedirler.

Uluslararası Reklam Vermenin Önemi Nedir?

Uluslararası Reklam için Doğru Çeviri Şarttır!

Uluslararası platformda sağlam bir yer bulmayı hedefleyen bu şirketler, kaliteli çeviri ve yaratıcı çeviri konularında destek almak için reklamcılık alanında uzman çevirmenlerle ve şirketlerle çalışmayı tercih etmektedirler. Bu da profesyonel çeviri hizmetleri sektörünü ticaret ve tüketim dünyasının küresel bazda vazgeçilmez bir parçası haline getirmiştir. Çeviri şirketleri reklamcılık alanında uzman tercümanlardan oluşan ekipleri ile reklam videosu çevirisi, internet reklamı çevirisi, ürün lansmanı çevirisi, reklam broşürü çevirisi ve pazarlama çevirisi gibi birçok alanda hizmet sunmaktadırlar.

Reklam Sloganları Nasıl Çevrilir?

Reklam çevirisi söz konusu olduğunda en fazla dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de slogan çevirisidir. Bunun nedeni, reklam sloganlarının oluşturulma sürecinde genellikle kelime oyunları ve benzetmelerden faydalanılıyor olmasıdır. Sloganların daha kısa ve ezberlenebilir olması sebebiyle bir slogan çevirisi kimi zaman birkaç dakikalık reklam videosu çevirisinden çok daha fazla önem taşımaktadır. Bu sebeple profesyonel reklam çevirmeni slogan çevirisini en uygun ve verimli şekilde yapabilmek için öncelikle kaynak kitle ve hedef kitle arasındaki geleneksel ve sosyokültürel farkları incelemektedir. Söz konusu slogan ile ulaşılmak ve etkilenmek istenen halk veya kitle hakkında yeterli bilgiye sahip olduktan sonra slogan çevirisi üzerinde çalışmaya başlamaktadır. Örneğin Uzak Doğu’da ‘Pepsi Yaşatır Seni’ slogan çevirisi birebir yapıldığında ortaya ‘Pepsi merhum atalarınızı geri getirir’ benzeri bir anlam çıkmaktadır. Bu sebepledir ki, slogan çevirisi birebir cümle çevirisi olarak değil anlam bütünlüğü ve sloganın amacı göz önüne bulundurularak büyük bir özenle yapılmaktadır.

Reklam Çevirisinde Yaratıcılığın Önemi Nedir?

Mecaz ve mizahın yanı sıra reklam sloganları yaratma sürecinde sıklıkla karşımıza çıkan diğer yöntemler ise sesteş kelimelerin, yinelemelerin ve uyakların kullanılmasıdır. Bu yöntemlerin amacı slogana ahenk katmak ve daha da önemlisi sloganın akılda kalmasını kolaylaştırmaktır. Slogan çevirisi yapılırken bunlara karşılık gelen kelimeler bulmak kolay olmasa da reklamcılık alanında uzman çevirmenler yaratıcı çeviri konusundaki yetenek ve tecrübeleri sayesinde çoğu zaman harika işler çıkarmaktadırlar. Yazılı, görsel ya da işitsel platformlarda bir ürünün reklamı yapılırken süre ve yer konusunda belli kısıtlamalar bulunmaktadır. Bu nedenle reklamın mümkün olduğunca kısa, net ve vurucu olması gerekir. Bu açıdan bakıldığında slogan yaratmak gibi slogan çevirisi de bir anlamda bir söz sanatıdır.

Reklam Çevirisinde Kaçınılması Gereken Hatalar Nelerdir?

Öte yandan kimi marka adları reklam çevirisi ya da slogan çevirisi yapılırken profesyonel reklam çevirmenini belli düzeyde zorlayabilmektedir. Örneğin Çin’de ‘Coca Cola’ marka adının karşılığında balmumu ile ilgili bir cümle karşımıza çıkarken ‘Mercedes-Benz’ marka adının ‘Bensi’ olarak çevrilmesiyle karşımıza bu dünyadan hızlıca göçüp gitmek ile ilgili bir cümle çıkabilmektedir. Küreselleşmenin hız kazandığı günümüzde bu gibi yanlış ifadelere açık örnekler daha kolay göze çarpmaya başlamıştır. Bu sebeple yeni kurulan birçok şirket marka adı yaratma sürecinde öncelikle hedef kitlenin dili olmak üzere dünyada en çok konuşulan diller üzerinde araştırma yapmayı ihmal etmemektedirler.

Reklam Çevirisi Fiyatları Hangi Ölçütlere Göre Belirlenir? Reklam Çevirisi Ücretleri Nasıl Farklılık Gösterir?

Reklam çevirisi fiyatları belirlenirken birçok farklı etken göz önüne alınır. Bu sebeple etkenler her çeviri şirketine göre farklılık gösterebilir. Fiyatlar; çevrilecek metnin dili, hedef dil, kelime sayısı, çevirinin ne kadar sürede tamamlanması gerektiği ve aciliyet düzeyi gibi ölçütlere göre hesaplanır. Bu yüzden hizmet sağlayıcınızla birlikte ihtiyaçlarınızı doğru şekilde belirlemeniz önemlidir.

Yazan: Esra Çengel

Yayınlama Tarihi: 28.01.2020

Hedef Okuyucu Kitlesi: Tüm Çevirmenler, Çeviri Hizmetine İhtiyaç Duyanlar


 

  • 0
  • Paylaş:

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER YAZILARIMIZ