HÜKÜM VE KOŞULLAR

HELICO TERCÜME TARAFINDAN SAĞLANAN HİZMETLERİN KULLANIM HÜKÜM VE KOŞULLARI

1. Kullanım Koşulları

İşbu Hüküm ve Koşullar, HeliCo Tercüme (bundan böyle Hizmet Sağlayıcı olarak anılacaktır) ve hizmet alan tüzel veya gerçek kişi (bundan böyle Müşteri veya siz olarak anılacaktır) tarafından ve bu taraflar arasında yürürlüğe konmuştur. Hizmetlere şirketiniz adına ulaşıyor veya bunları şirketiniz adına kullanıyor iseniz, işbu Anlaşmayı ve “size” veya “Müşteriye” yapılan tüm atıfları şirketiniz adına kabul etmeye yetkili sayılırsınız.

İşbu Anlaşmada belirtildiği üzere HeliCo Tercüme, Şirinyalı Mah., İsmet Gökşen Cad., 92/3, Antalya, Türkiye adresinde mukim bir yazılı ve sözlü çeviri hizmet sağlayıcısıdır. Müşteri; işbu hüküm ve koşullar altında HeliCo Tercüme’den hizmet almak isteyen, Türkiye veya Türkiye dışında mukim ve/veya faaliyet gösteren bir tüzel veya gerçek kişidir.

İşbu hüküm ve koşullar, Müşteri ve Hizmet Sağlayıcı arasında, Hizmet Sağlayıcı tarafından sağlanan veya sağlanacak olan hizmetlere ilişkin yasal bağlayıcılığa sahiptir. HeliCo Tercüme’den hizmet alarak işbu anlaşmayı kabul ettiğinizi, işbu anlaşmada yer alan veya atıfta bulunulan tüm hüküm ve koşullar ile tebliğlerin sizin için bağlayıcı olacağını beyan etmiş olacaksınız. Lütfen bu anlaşmayı dikkatlice okuyun.

2. Tanımlar

Dinleyici”; Müşterinin simultane ve/veya ardıl çeviri hizmetleri ve gereken diğer herhangi bir çeviri alt kategorisinin gerçekleştirilmekte olduğu etkinlikler sırasında çeviri kanallarını dinleyen Müşteri etkinliği dinleyicileri anlamına gelir.

Yüklenici”; bir etkinlikte Müşteri için yürütülmekte olan simultane çeviri hizmetlerini kullanan, Müşteri için çalışan personel, bağımsız yüklenici veya danışmanları ifade eder.

Müşteri Verileri”; hizmetlere Müşteri tarafından veya Müşteri adına (a) herhangi bir şekilde Hizmetler ile ilgili Müşteri tarafından gönderilen, yüklenen veya içe aktarılan veriler ve (b) Hizmetlerin kullanılması için veya Hizmetlerin kullanılması ile ilgili sağlanmış ya da toplanmış olan veriler de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü veriyi ifade eder.

Müşterinin Mülkleri”; Müşteri tarafından (veya müşteri faydasına) sahip olunan ve işletilen, Müşterinin çeviri hizmetleri sırasında kullandığı aygıtları ifade eder.

Gizli Bilgi”, İfşa Eden Tarafça hizmetlerin verilmesi ve alınması amacı ile Alıcı Tarafa ifşa edilmiş olan tüm bilgileri ifade eder.

Gün”, bir takvim gününü ifade eder.

Son Teslim Tarihi” veya “Teslim Tarihi”, İşin teslimi için belirtilmiş olan tarih anlamına gelir.

Hatalar”; yazılı veya sözlü bir çeviri hizmeti ile ilgili İş hususunda belirtilen şartnamelerde meydana gelen sapmaları ifade eder.

Yapılan İş”, belirtilen bir süre aralığında gerçekleştirilen İş anlamına gelir.

Son Kabul Tarihi”; Müşterinin Hizmet Sağlayıcıya, İşi kabul ettiğine dair yazılı bildirim gönderdiği tarihi ifade eder.

Geri Bildirim”, herhangi bir Hizmet ile ilgili yapılan yorumlar, sorulan sorular, tavsiyeler veya diğer geri bildirimleri ifade eder.

Kanunlar”; veri gizliliği ve veri aktarımı, uluslararası iletişim ve teknik veya kişisel verilerin dışa aktarımı ile ilgili olanlar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yürürlükteki tüm yerel, eyaletsel ve uluslararası yasaları, düzenlemeleri ve sözleşmeleri ifade eder.

İş Talimatları”, İşin Hizmet Sağlayıcı tarafından gerçekleştirilmesi için e-posta veya Protemos gibi başka bir ortam aracılığı ile gönderilmiş olan talimatları ifade eder. Bu talimatlar; yerelleştirilecek dosyaları, kapsamlı proje bilgilerini (son teslim tarihlerini, ödeme koşullarını, sorular için Müşteri iletişim bilgilerini), dil ve tekniğe dair kesin talimatları, kalite beklentilerini, referans materyallerini ve İşin Hizmet Sağlayıcıdan Müşteriye başarıyla teslim edilebilmesi için gerekli olabilecek diğer bileşenleri içerirler. İş Talimatları dikkatlice okunmalı, anlaşılmalı ve bunlara uygun şekilde hareket edilmelidir.

Yerelleştirme”; Müşteri tarafından sağlanmış olan Ürünün Müşteri tarafından verilmiş olan talimatlar, Satın Alma Emri, İş Detayları, İş Talimatları ve zaman çizelgesi uyarınca belirtilen dile veya biçime getirilmek amacı ile işlenmesi için Hizmet Sağlayıcının gerçekleştirdiği faaliyetleri ifade eder.

MT” veya “Makine Çevirisi”; Müşteri için özel olarak hazırlanmış olan kaynak ve hedef dosyalar, iki dilli dosyalar ile TM’ler (Çeviri Bellekleri) ve terimceler gibi içerikler kullanılarak eğitilen AI (Yapay Zeka) kullanılarak İşin çevrilmesi anlamına gelir.

Kişisel Veriler”; tanımlanmış veya tanımlanabilir gerçek kişiye ('veri sahibine') ilişkin herhangi bir bilgi anlamına gelir. Tanımlanabilir bir gerçek kişi; doğrudan veya dolaylı olarak özellikle isim, kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi tanımlayıcı gibi tanımlayıcılar veya o gerçek kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğine özgü olan bir veya daha fazla faktör aracılığıyla tanımlanabilen kişidir.

Gizliliğin İhlali”; iletilen, saklanan veya başka bir şekilde işlenen kişisel verilerin yanlışlıkla veya yasa dışı bir şekilde imha edilmesine, kaybolmasına, değiştirilmesine, yetki olmadan ifşa edilmesine veya bunlara erişilmesine yol açan güvenlik ihlali anlamına gelir.

Hizmetler”; Proforma Faturalar veya Faturalar ve Satın Alma Emirleri (PO’lar) ile tarif edilmiş olan, HeliCo Tercüme’nin gerçekleştirmeye haiz olduğu her tür ve biçimdeki hizmetleri ifade eder.

Proje” Müşteri tarafından Hizmet Sağlayıcıya yapılan bir görevlendirmeyi ifade eder. Müşteri tarafından e-posta veya başka ortamlar aracılığıyla sağlanan, çalışmanın başlayabileceğini açık olarak belirten proje görevlendirmesi, uygun bir Satın Alma Emri tanzim edilmeden önce projenin yazılı onayı olarak kullanılabilir.

İlave Proje Belgeleri” veya “İlave Belgeler” Müşteri ile Servis Sağlayıcı arasında işbu Hüküm ve Koşullar ile bağlantılı olarak yürürlüğe konan belirli belgeleri ifade eder. Bu belge veya hizmet ile ilgili herhangi bir anlaşma, ayrı bir Proje için tanzim edilebilir. Bu İlave Belgelerde aksi belirtilmediği sürece Hüküm ve Koşullardaki (Ekleri dahil) tüm hususlar geçerliliğini koruyacaktır. Bu belgelerde belirtilen hususlar ile İlave Belgelerde belirtilen hususlar arasında çelişki olması halinde İlave Belgelerde belirtilmiş olan hususlar, diğer belgelerdeki hususlar önünde önceliğe sahip olacaktır.

Satın Alma Emri” veya “PO”, Protemos kullanmayı tercih eden Müşterilerimiz tarafından Protemos Müşteri Portalı üzerinden erişilebilir olan, eşsiz bir Satın Alma Emri Numarası (PO Numarası), PO Tarihi, Proje Numarası ve Adı, Müşteri ve Hizmet Sağlayıcının bilgileri, Müşteri Proje Yöneticisi Adı ve bir Proje için planlanan toplam harcama gibi bilgilerin yer aldığı belgenin adıdır. Bu belge, Hizmet Sağlayıcının uygulaması beklenen fiyatlandırma ile ilgili tüm hususları içerir. Bir Satın Alma Emri; Proje kapsamında ve hacimdeki değişiklikleri ve Servis Sağlayıcı tarafından yapılacak fiili Çalışmayı yansıtacak şekilde, Müşteri tarafından onaylandığı şekliyle, Servis Sağlayıcıdan gelen potansiyel yorumları ve bilgileri dikkate alarak Proje süresince Müşteri tarafından birkaç kez güncellenebilir. Ayrıntılar, İş Detaylarında belirtilebilir.

Hassas Kişisel Veriler”; ırk veya etnik köken, siyasi görüşler, dini veya felsefi inançlar veya sendika üyeliği, genetik veriler, biyometrik veriler, sağlıkla ilgili veriler veya gerçek kişinin cinsel yaşamına veya cinsel yönelime ilişkin verilerdir.

Hüküm ve Koşullar”, işbu belgeyi ifade eder.

Çeviri Bellekleri”; bir Satın Alma Emri veya İş Detayları ile aksi belirtilmediği sürece Trados veya Memsource gibi CAT (Bilgisayar Destekli Çeviri) araçları kullanılarak oluşturulmuş veri tabanlarını ifade eder. Not: Daha önce çevrilmiş ve müşteri tarafından üzerinde değişiklik yapılmış dosyaların güncellenmesi için Trados analizi kullanılacaktır.

İş”; Satın Alma Emri ve İş Detayları ile işbu Hüküm ve Koşullar uyarınca Hizmet Sağlayıcının sahip olduğu diğer tüm ek yükümlülüklere uygun olarak gerçekleştirilen Yerelleştirilmiş Ürünü ve/veya yerine getirilen hizmetleri ifade eder.

İş Detayları”; genellikle e-posta iletisi şeklinde olan, Proje ile ilgili Son Teslim Tarihi veya İşin gerçekleştirilmesi için belirlenen takvim, Proje tanımı (proje talimatlarına uyum sağlamak için kullanılacak referans materyalleri dahil) ve İşin Müşteri tarafından zaman zaman yeniden düzenlendiği şekliyle gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan diğer tüm talimatların yer aldığı belgedir.

“Protemos ”; Servis Sağlayıcı, onun tedarikçileri ve Müşteriler tarafından kullanılan proje yönetimi platformudur.

3. HeliCo Tercüme  Tarafından Sunulan Hizmetler

3.1. Hizmetlere Genel Bakış

Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulan hizmetler çeviri, yerelleştirme, küreselleştirme, yeminli çeviri, yaratıcı çeviri, alt yazı çevirisi, deşifre çeviri, dublaj çevirisi, simultane çeviri, ardıl çeviri, fısıltı çevirisi, eşlik çeviri, simultane çeviri ekipmanı kiralama, uzaktan simultane çeviri (RSI), uzaktan ardıl çeviri (RCI), editörlük, redaksiyon, son okuma, makine çevirisi sonrası düzeltme (MTPE), deşifre, metin yazarlığı, teknik yazarlık, SEO yazarlığı, masaüstü yayıncılık (DTP) ve seslendirme olarak sıralanabilir.

3.2. Hizmetlerin Sağlanması

Her Hizmet, Müşteri tarafından Sipariş Formunda belirtilen belirli bir süre için tüm ihtiyaç ve beklentilerin ifade edilmesi üzerine sağlanır.

3.3. Hizmetlere Erişim

Müşteri yalnızca işbu Anlaşmanın hüküm ve koşullarına, Belgelerine ve geçerli Sipariş Formunda belirtilen herhangi bir kullanım kapsamı kısıtlamasına uygun olarak Hizmetlere erişebilir ve Hizmetleri kullanabilir.

4. Müşteri Verileri

4.1. Müşteri Verilerinden Doğan Haklar

Taraflar arasında Hizmet Sağlayıcıya sağlanan Müşteri Verilerinin tüm hakları, sahipliği ve menfaatleri (her türden fikri mülkiyet haklarının tamamı dahil) Müşteriye ait olacaktır.

4.2. Müşteri Verilerinin Saklanması

Hizmet Sağlayıcı, Müşterinin Protemos kullanmak istememesi halinde herhangi bir arşivleme hizmeti sunmayacaktır. Bunun aksine, Müşteri Protemos Müşteri Portalı’nı kullanmayı tercih ederse İş ile ilgili tüm dosyaları hesaplarına yükleyip bunları hesaplarından indirebilir ve Hizmet Sağlayıcı ile çalıştıkları süre boyunca süre sınırlaması olmaksızın dosyalarına erişebilir. Aksi halde Hizmet Sağlayıcı yalnızca Müşterinin geçerli Üyelik Süresinin sona ermesinden önce herhangi bir Hizmet ile ilgili Müşteri Verilerini kasten silmemeyi kabul etmektedir. Hizmet Sağlayıcı depolamayla ilgili diğer tüm sorumlulukları kesinlikle reddetmektedir.

4.3. Müşteri Yükümlülükleri

Müşteri, Hizmetlerin kullanımına dair yürürlükte olan tüm Kanunlara uygun şekilde hareket etmeyi kabul eder. Müşteri Verilerinin tamamının doğruluğu, içeriği ve meşruiyetinden yalnızca Müşteri sorumludur. Müşteri işbu Anlaşmada belirtilen tüm Müşteri Verilerini toplamak, paylaşmak ve kullanmak için gereken tüm haklara, rızalara ve izinlere sahip olduğunu Hizmet Sağlayıcıya beyan ve taahhüt eder.

4.4. Müşteri Tarafından Tazminat

Müşteri, herhangi bir Müşteri Verisinden doğan veya bununla ilgili olan ya da Müşterinin Bölüm 4.3 (Müşterinin Yükümlülükleri) maddesinde yer alan ihlal veya ihlal iddiasından kaynaklanan her türlü ve tüm talep, masraf, hasar, kayıp, borç ve harcama (makul ölçüde avukatlık ücret ve masrafları dahil) karşısında Hizmet Sağlayıcıyı masun tutacak, tazmin edecek ve savunacaktır.

5. Alt Yükleniciler

Hizmet Sağlayıcı, işbu Anlaşmada belirtilen Hizmetleri sağlamak için (i) alt yüklenicilerin işbu Anlaşmanın hükümlerine uyum göstermeleri ve (ii) Hizmetlerin işbu Anlaşmada belirtildiği şekilde yerine getirilmesi hususlarından Hizmet Sağlayıcı sorumlu olmaya devam ettiği takdirde alt yüklenicilerin hizmetlerinden yararlanabilir ve alt yüklenicilerin Hizmet Sağlayıcıya verilmiş olan hakları kullanmalarına izin verebilir.

6. Geri Bildirim

Müşteri zaman zaman Hizmet Sağlayıcıya geri bildirim sunabilir. Hizmet Sağlayıcı, hizmetlerinden herhangi biriyle ilgili olarak Geri Bildirimlerden özgürce faydalanabilir veya bunları kullanabilir. Hizmet Sağlayıcı, gelecekte daha iyi hizmet sunabilmek için Müşteriden bir Müşteri Memnuniyet Formu doldurmasını isteyebilir.

7. Ücretler ve Ödeme

7.1. Ücretler ve Ödeme

Tüm ücretler geçerli Sipariş Formunda belirtilmiştir ve Müşteri tarafından ilgili Sipariş Formunda mütekabilen belirlenmiş olan ödeme yöntemi kullanılarak ödenecektir. Bölüm 12’de (Tazminat) açıkça belirtilmediği sürece tüm ücretler iade edilemez tabiattadır.

7.2. İşin ücret oranları Hizmet Sağlayıcının sorumlu kişisi ile mutabakata bağlanır ve e-posta ile doğrulanır.

7.3. Hizmet Sağlayıcıya ödenecek olan tüm ücretler nihai ücretlerdir ve İş tamamlandıktan sonra pazarlığa açık değildir.

7.4. Müşteri ile anlaşılan iş birliği modeline göre Müşterinin Proje Yöneticisi (PM), Hizmet Sağlayıcının sorumlusu ile mutabık kalınan oranı ve para biriminin belirtildiği iş şartnamesini içeren bir Satın Alma Emri düzenleyebilir. Satın Alma Emri düzenleme sıklığı ve zamanlaması karşılıklı olarak belirlenir ve Projeye özgüdür.

7.5. Faturalandırma

Aksi kararlaştırılmadığı sürece fatura yalnızca Satın Alma Emrinde belirtilen görevlerin tümünün tamamlanmasından sonra sunulmalıdır. Hizmet Sağlayıcı bir ay içerisinde gerçekleştirilen ve onaylanan tüm işler için tek bir fatura düzenleyecektir. İstisnalar müzakere edilebilir.

Ödeme yalnızca posta yolu ile veya elektronik olarak (e-posta ile) gönderilmesi gereken nihai fatura karşılığında yapılabilir.

 • Faturada şunlar yer almalıdır:
 • Fatura numarası
 • Tarafların, temsilcilerinin, ofislerinin, iş yerlerinin bilgileri (ülke bilgisi dahil)
 • Müşteri Türkiye’de tescilli bir vergi mükellefi ise buna ilişkin bilgiler
 • Proje numarası
 • Satın Alma Emri numarası
 • Her bir Satın Alma Emri numarası için toplam faturalandırılan tutar
 • Faturalandırılan toplam tutar
 • Hizmet Sağlayıcının banka bilgileri
 • Fatura tarihi (işin gerçekleştirildiği ayın son gününden daha geç olmayan bir tarih olacaktır)
 • Fatura vade tarihi (Faturanın Hizmet Sağlayıcı tarafından düzenlenmesinden itibaren 20 - 30 gün)

8. Ek Talepler ve İşin Reddedilmesi

8.1. Müşterinin İşi veya İşin bir kısmını reddetmesi halinde Hizmet Sağlayıcı, tüm hataları düzeltmek ve yazılı hizmetler üzerinde değişiklik yapmak için elinden gelen çabayı gösterecek olup Müşteri, İşi reddetmesi sebebiyle önceden mutabık kalınmış olan fatura tutarı üzerinde herhangi bir eksiltme yapmaya yetkili olmayacaktır. Reddedilen İş (veya bunun bir kısmı) Müşteri tarafından Hizmet Sağlayıcının elinde olmayan ve Müşterinin sebep olduğu, Müşterinin ihtiyaçlarının ve gereksinimlerinin İş başladıktan sonra değişmesi gibi sebeplerle kabul edilmez ise Müşteri herhangi bir kesinti veya gecikme olmaksızın mutabık kalınmış olan tutarı yine de Hizmet Sağlayıcıya ödeyecektir.

8.2. Müşteri tamamlanmış ve teslim edilmiş işler üzerinde ek taleplerde bulunabilir ve Hizmet Sağlayıcı Müşterinin memnuniyeti için bu ek talepleri karşılamak için kendini sorumlu tutar. Hizmet Sağlayıcı, Müşteri tarafından talep edilecek her türlü ek isteği, ek isteğin doğasına ve kapsamına bağlı olmaksızın ücretsiz olarak yerine getirmeyi tercih etmek veya etmemek konusunda serbesttir. Müşteri, kendisi tarafından başlangıçta belirtilmiş olan talimatlar dahilinde her türlü ek talebin Hizmet Sağlayıcı tarafından yerine getirilmesini isteme hakkına sahiptir. İlk talebin içeriği dışında kalan her türlü talep, Hizmet Sağlayıcı tarafından belirtilecek ilave ücret karşılığında yerine getirilebilir. Böyle bir durumda Hizmet Sağlayıcı söz konusu ek talepten doğan ilave ücret konusunda Müşteriyi bilgilendirecek ve ek talebi karşılamaya başlamadan önce Müşterinin onayını alacaktır.

8.3. Hizmet Sağlayıcı, vade gününden önce her türden ödenmemiş faturayı yukarıda belirtilmiş olan gereksinimleri içermemesi veya verilerin uygunsuz biçimde doldurulmuş olması sebebiyle iade etme hakkına sahiptir. Müşteri, uygunsuzlukların mahiyetine bağlı olarak faturayı düzeltmekle veya Hizmet Sağlayıcıdan yeni bir fatura düzenlenmesini istemekle yükümlüdür. Bu süre zarfında asıl faturanın vade tarihi değişmeyecek olup ilk nihai faturada belirtilmiş olan vade tarihi geçerli kalacaktır.

8.4. Müşteri tarafından bir takvim ayı içerisinde yapılacak olan faturalara karşılık ödemelerden meydana gelen havale ücretleri (banka kesintileri) tamamen Müşteri tarafından ödenecektir. Müşteri toplam fatura tutarını havale etmeden önce yapılabilecek olan banka kesintilerini göz önünde bulunduracak ve bankalar tarafından yapılacak olan hiçbir kesintiyi Hizmet Sağlayıcıya yansıtmayacak, bu masrafların hepsini kendisi karşılayacaktır.

8.5. Projeye özgü indirimler de dahil olmak üzere fiyatlandırma veya ödeme koşullarıyla ilgili her türlü istek veya soru sadece Hizmet Sağlayıcının sorumlu kişisi ile görüşülmeli/bunlar üzerinde anlaşılmalıdır. İş ile ilgili her türlü ek fiyat, faturalandırma ve ödeme koşulu PO veya İş Detaylarında belirtilecektir.

9. Teslim Tarihi

9.1. Teslim Tarihi; Satın Alma Emrinde veya ilgili İş Detaylarında belirtilmiştir.

9.2. Hizmet Sağlayıcının i) yazılı veya sözlü bir İşi Teslim Tarihine kadar teslim edememesi veya ii) İşi Teslim Tarihine kadar teslim etmesi ancak İşin, Müşterinin önceden belirtmiş olduğu ihtiyaç ve gereksinimleri her açıdan karşılamaması halinde Müşteri, Hizmet Sağlayıcıdan sorumluluklarını derhal yerine getirmesi için gerekenleri yapmasını talep edebilir.

10. Müşterinin Yükümlülükleri

10.1. Müşteri, Hizmet Sağlayıcıya Satın Alma Emri veya İş Detaylarında belirtilen tüm materyalleri sağlayacaktır.

10.2. Müşteri, Hizmet Sağlayıcıyı Projeler sırasında özellikle soruların yanıtlanması ve teknik sorunlar bağlamında profesyonel bir biçimde ve zamanında destekleyecektir.

10.3. Müşteri; Hizmet Sağlayıcı ve onun alt yüklenicileri tarafından sağlanan Ürün ve araçları üzerinde tersine mühendislik yapmayacak veya tersine mühendislik yapma teşebbüsünde bulunmayacaktır.

11. Hizmet Sağlayıcının Yükümlülükleri

11.1. Hizmet Sağlayıcı, İşi mümkün olan en iyi şekilde sektörün en iyi uygulama kriterlerine uygun olarak ve ilgili Satın Alma Emri, İş Detayları ve İş Talimatları uyarınca yerine getirecektir.

11.2. Hizmet Sağlayıcı, son teslim tarihinden önce tüm yazılı ve/veya sözlü İşleri ve/veya İş parçalarını değerlendirilmek üzere Müşteriye göndermeyi tercih edebilir.

11.3. Hizmet Sağlayıcı tüm proje dosyalarının yedeklerini uygun ortamlarda saklayacaktır.

11.4. Hizmet Sağlayıcı, Müşterinin gereksinimlerine uygun olarak proje sırasında üretilen ve teslim edilecek dosyaların bir parçasını oluşturan sözlükçeler, Çeviri Bellekleri (TM’ler), hata kayıtları ve diğer materyaller de dahil olmak üzere Satın Alma Emri, İş Detayları ve İş Talimatlarında belirtilen İşi Müşteriye zamanında teslim edecektir.

11.5. Projenin hacmine ve stratejik önemine bağlı olarak Müşterinin temsilcisi Hizmet Sağlayıcıdan Proje ilerlemesini gösteren periyodik durum raporları sunmasını isteyebilir. Bu durum raporu İşin gerçek durumunu yansıtmalıdır ve rapor edilen dönem boyunca ortaya çıkan her türlü sorun veya problemi usulünce belirtmelidir.

11.6. Her bir Proje için Teslim Tarih(ler)i ve teslim edilecek materyaller Satın Alma Emri, İş Detayları veya Teslim Talimatlarında belirtilecektir. Hizmet Sağlayıcı her türlü değişiklik konusunda Müşteriyi bilgilendirecektir. Böyle bir durumda tarafların her ikisi de Teslim Tarih(ler)ini yeniden müzakere edebilir ve gerekirse fiyatlar üzerinde gerekli değişiklikleri yapabilirler.

11.7. Müşteri aksini açıkça belirtmediği sürece Hizmet Sağlayıcı, İşin her bir parçasının ve tamamının ikinci bir kişi tarafından gözden geçirilmesi gerektiği kuralına uyacaktır.

11.8. Hizmet Sağlayıcı; belirli süreçlerin, araçların, sistemlerin ve raporlama mekanizmalarının kullanımı da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, zaman zaman Müşterinin makul takdir yetkisi dahilinde yürürlüğe koyacağı diğer ve ek hizmet yükümlülüklerine uymayı kabul eder.

12. Gizli Bilgiler ve Bunların Kullanımı

12.1. Gizli Bilgiler

12.1.1. Bu Sözleşme kapsamında Müşteri tarafından Hizmet Sağlayıcı ile paylaşılan veya Hizmet Sağlayıcının vasıtayla veya herhangi bir şekilde elde ettiği Müşteriye veya Müşterinin müşterisine ait görseller, programlar, tasarımlar, cihazlar, süreçler, mali bilgiler ve veriler, iş planları, iş stratejileri, pazarlama planları, müşteri listeleri, fiyat bilgileri ve listeleri, maliyet bilgileri, ürün ve tedarikçi bilgileri, çalışanlarla, yöneticilerle ve ortaklarla ilgili bilgiler, süreç tanımları, teknik bilgilere ilişkin açıklamalar, organizasyon kapsamında tanıtımı yapılan ve/veya sergilenen Müşteriye ait olmasa dahi bir üçüncü kişiye ait ürünler, yeni ürünler ve yeni ürün geliştirme ile ilgili bilgiler ve tanımlar, bilimsel ve teknik şartnameler ve dokümantasyon ve sistemsel bilgiler, tespit ve değerlendirmeler, başvuru aşamasındakiler dahil her türlü fikir, buluş, iş, yöntem, ilerleme, patent, telif hakkı, marka, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü yenilik ve taraflar arasındaki ticari ilişki ve aralarında kurulan ilişki esnasında, müzakere veya teklif aşamaları dâhil olmak üzere öğrenecekleri yazılı veya sözlü, elektronik veya herhangi bir formdaki tüm ticari, mali, teknik bilgiler, dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın ifşasından ya da kullanımından ekonomik değer elde edebilecek başka kişiler tarafından meşru yollarla kolayca ulaşılamaması nedeniyle fiili veya potansiyel ekonomik değere sahip olan ve/veya herhangi bir sözleşme ile bağlantılı olarak her türlü bilgi aktarımı dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü bilgi, gelişme aşamasındaki çalışmalar “gizli bilgiler” olarak kabul edilir ve bu hükümdeki yükümlülüğe tabi olur.

12.1.2. Her bir taraf (“Alıcı Taraf” olarak) ifşa eden taraftan (“İfşa Eden Taraf”) edindiği tüm kodların, buluşların, teknik bilginin, işletmesel, teknik ve finansal bilginin İfşa Eden Tarafın gizli mülkiyetini (“Gizli Bilgi”) oluşturduğunu, bilginin ifşa sırasında gizli olarak tanımlanması veya Alıcı Tarafça gizli veya telif hakkına tabi olduğunun ifşa edilen bilginin doğası ve ifşayla ilgili koşullar gereğince makul biçimde gizli olduğunun bilinebilir olması durumlarında kabul eder. İşbu belgede açıkça yetkilendirilmediği sürece Alıcı Taraf (1) Gizli Bilgileri güvenli biçimde saklayacak ve herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmeyecektir ve (2) Gizli Bilgileri işbu Anlaşmada belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek ve haklarını kullanmak dışında herhangi başka bir amaçla kullanmayacaktır. Alıcı Taraf Gizli Bilgileri çalışanlarına, acentelerine, yüklenicilerine ve meşru bir sebepten ötürü bilgiye sahip olması gereken diğer temsilcilere, bu tür temsilcilerin, İfşa Eden Tarafı işbu belgedeki Bölüm 11’de belirtilenden daha az koruyucu olmayan gizlilik yükümlülüklerine tabi olacak şekilde yükümlülüğe sahip olmaları ve Alıcı Tarafın bu tür herhangi bir temsilcinin işbu belgedeki Bölüm 11’de yer alan hükümlerine uymasından sorumlu olması şartıyla ifşa edebilir (Hizmet Sağlayıcı için Bölüm 5’te (Alt Yükleniciler) belirtilen alt yükleniciler dahil). Alıcı Tarafın gizlilik yükümlülükleri, Alıcı Tarafın şunları belgeleyebildiği durumlara tabi olan bilgiler için geçerli olmayacaktır: (i) Gizli Bilginin alınmasından önce Alıcı Tarafça meşru olarak bu bilgilere sahip olunması veya bu bilgilerin bilinmesi; (ii) Alıcı Tarafın hatası olmaksızın bu bilgilerin kamuya mal olan bilgiler haline gelmiş olması; (iii) Alıcı Tarafça üçüncü bir taraftan herhangi bir gizlilik yükümlülüğü ihlal edilmeksizin meşru olarak elde edilmiş olması; veya (iv) Alıcı Tarafın bu bilgiye önceden erişimi bulunmayan personeli tarafından bağımsız olarak geliştirilmiş olması. Alıcı Taraf, öncesinde İfşa Eden Tarafı bilgilendirmek ve bilginin gizli kalması için gösterilecek her türlü çaba konusunda iş birliği yapmak koşuluyla kanunlar veya mahkeme kararı nedeniyle gerekli olması durumunda gizli bilgileri ifşa edebilir. Alıcı Taraf, Gizli Bilgilerin ifşasının yalnızca tazminat ödeme yolu ile giderilemeyecek önemli zararlara yol açabileceğini ve buna binaen gizli bilgilerin bu şekilde Alıcı Tarafça ifşa edilmesi durumunda İfşa Eden Tarafın, kanunların öngördüğü her türlü yaptırıma ek olarak hakkaniyete uygun diğer tedbirleri almaya yetkili olduğunu kabul eder.

12.2. Gizlilik

Alıcı Taraf olarak bilinen tercümanlar, çevirmenler, yazarlar, deşifreciler, seslendirme sanatçıları ve Hizmet Sağlayıcı, işbu belge ile müşteri tarafından belirlenen hizmet alma talebinin öncesinde, hizmetin verildiği sırada ve hizmetin verilmesinden sonra Müşterinin öncesinde yazılı izni olmadan kendilerine sunulan gizli bilgileri herhangi bir platformda paylaşmamayı ve bu işte yer alan herhangi bir kişiyle işin tamamlanmasının ardından Müşterinin iş ilişkisine zarar verecek şekilde görüşmemeyi, kendilerine sağlanan gizli bilgileri Müşterinin ticari ilişkisine zarar verebilecek herhangi bir şekilde kullanmamayı veya gizli bilgileri herhangi bir kişi veya şirkete aktarmamayı, Müşterinin müşterisiyle doğrudan veya dolaylı olarak iletişim kurmaya çalışmamayı kabul ederler. İşbu Anlaşmada yer alan herhangi bir kısım Alıcı Tarafın bu gizlilik taahhüdünden kısmen veya tamamen çekilmesini gerektirmez.

12.3. Gizli Bilgilerin İfşası

Hizmet Sağlayıcı; Müşteriye ardıl tercümanlar, simultane tercümanlar, simultane çeviri ses sistemleri, yardımcı simultane çeviri ekipmanları ve simultane çeviri kabinleri ile bağlantılı olarak gerçekleştirilen iş hakkında Müşterinin sözlü hizmet taleplerinin yanı sıra İfşa Eden Tarafça sağlanan, yazılı hizmet talebinde belirtilmiş olan yazılı, görsel ve/veya görsel-işitsel veriler ile ilgili belirli bilgiler sağlayabilir. Bu bilgiler; ardıl ve simultane tercümanların ve teknisyenlerin adı, soyadı, adresi ve iletişim bilgileri, ek talebi üzerine Müşterinin organizasyonu için kullanacak yazılı materyallerin organizasyon öncesinde, sırasında ve sonrasında yazılı çevirisi esnasında kullanacak, Hizmet Sağlayıcı adına lisanslandırılmış her türlü program ve yazılım, simultane çeviri sistemi ve ekipmanları hakkında her türlü bilgiyi ve Hizmet Sağlayıcının çözüm ortakları hakkında her türlü bilgiyi ve diğer herhangi bir hizmet konusunda işin kendisi ile ilgili bilgileri içerebilir. Müşteriye sağlanan bu bilgiler “gizli bilgiler” olarak kabul edilir ve Müşteri tarafından organizasyon öncesinde, sırasında ve sonrasında Hizmet Sağlayıcıyı aradan çıkaracak, Hizmet Sağlayıcının ticari unvanına zarar verecek ve Hizmet Sağlayıcıyı maddi ve manevi zarara uğratabilecek herhangi bir şekilde kullanılamaz.

12.4. Gizli Bilgilerin Mülkiyeti

Gizli Bilgilerin Mülkiyeti, bilgileri paylaşan tarafa aittir. Gizli Bilgilerin Hizmet Sağlayıcı tarafından Müşteriye veya Müşteri tarafından Hizmet Sağlayıcıya ifşa edilmesi ve verilmesi; Gizli Bilgiler ile ilgili herhangi bir fikri mülkiyet hakkının devredildiği veya üzerinde lisans verme yoluyla veya diğer herhangi bir yolla kullanım hakkı gibi herhangi bir hakkın verildiği şeklinde yorumlanamaz.

12.5. Gizli Bilgilerin Kullanım Süresi ve Feshi

Taraflar, Sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde dahi Sözleşmenin gizli bilgilere ilişkin hükümlerinin süresiz olarak devam edeceğini kabul ve beyan ederler.

13. Tazminat

13.1. Bu bölüm Hizmet Sağlayıcının ve onun hizmet sağlayıcılarının yegane sorumluluğunu ve Müşterinin yegane ve münhasır başvuru yolunu, fikri mülkiyet ihlali talepleri yönünden ifade eder. Hizmet Sağlayıcı Müşteriyi, bu Sözleşme kapsamında yetkilendirildiği şekilde kullanıldığında bir Hizmetin bir patent, telif hakkı veya ticari markayı ihlal ettiğini iddia eden üçüncü tarafların herhangi bir talebine karşı ve bu iddialara karşı savunacak olup Müşteriyi nihai olarak Müşteri aleyhinde karara varılan veya Hizmet Sağlayıcı tarafından arabuluculuk ile çözülen her türlü hasar ve masraftan, (i) böyle bir talep konusunda vaktinde yazılı bildirim almış olması (ancak her durumda Hizmet Sağlayıcının uygun cevap verebilmesine izin vermek için yeterli zaman bırakılacaktır); (ii) bu talep için soruşturmanın, savunmanın ve (uygunsa) uzlaşmanın kontrol edilebilmesi için münhasır hakların verilmiş olması; ve (iii) her türlü makul iş birliğinin Müşteri tarafından sağlanmış olması koşulları yerine getirilmesi halinde masun tutacaktır. Yukarıda bahsedilen Hizmet Sağlayıcının tazminat yükümlülüğü aşağıdaki durumlarda geçerli olmayacaktır: (1) söz konusu Hizmet, Hizmet Sağlayıcı dışında herhangi bir tarafça değiştirildiyse iddia edilen ihlalin yalnızca bu değişiklikten kaynaklanıyor olması durumunda; (2) böyle bir hizmet, Hizmet Sağlayıcı tarafından sağlanmamış olan ürün veya süreçler ile birleştirilmiş ve iddia edilen ihlal yalnızca bu birleştirilmeden kaynaklanmışsa; (3) böyle bir Hizmetin herhangi bir şekilde yetkisiz kullanılmış olması halinde; (4) bu Hizmet içinde yer alan Müşteri verileri veya herhangi bir üçüncü tarafın teslim edilecek dosyalarından veya bileşenlerinden kaynaklandığı durumlarda; (5) iddia edilen ihlalin belirli bir teknoloji veya Hizmetin uygulanmasından kaynaklanmıyor olması, ancak her türden benzer ürün veya hizmetlerde sıklıkla bulunan özelliklerden kaynaklanıyor olması halinde; veya (6) Müşterinin, Hizmet Sağlayıcının önceden yazılı iznini almaksızın herhangi bir uzlaşmaya varması veya herhangi bir başvuruda bulunması durumunda.

13.2. İşbu belge ile taraflar, bu Hüküm ve Koşulların çift kullanımlı ürün ve teknoloji ihracatının kontrolüne ilişkin rejimi düzenleyen yasalar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm geçerli yasalara uygun olduğunu teyit eder.

14. Bu Hükümlerle İlgili Genel Hususlar

Bu hükümleri veya bir Hizmet için geçerli olan herhangi bir ek koşulu, örneğin yasalardaki veya Hizmetlerimizdeki değişiklikleri yansıtacak şekilde değiştirebiliriz. Bu hükümleri düzenli olarak gözden geçirmelisiniz. Bu hükümlerde yapılan değişiklikleri internet sitemizde duyuracağız. Değişiklikler geriye dönük uygulanmayacaktır ve ilan edilmelerinden sonra on dört günden önce yürürlüğe girmeyeceklerdir. Bunun yanı sıra, bir Hizmet hakkındaki yeni işlevlere yönelik değişiklikler veya yasal sebeplerle yapılan değişiklikler derhal yürürlüğe konulacaktır. Bir Hizmete ilişkin değiştirilen hükümleri kabul etmediğiniz takdirde Hizmetleri kullanmayı bırakmalısınız.

Bu hükümler ile ek hükümler arasında bir çelişki olması halinde söz konusu çelişki ek hükümler tarafından düzenlenecektir.

İşbu hükümler Hizmet Sağlayıcı ve Müşteri arasındaki ilişkiyi düzenler. Söz konusu hükümler sağlanan yazılı ve sözlü çeviri hizmetlerinde yer alan veya bu hizmetlerin konusu olan kişiler de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir üçüncü taraf lehtarlık hakkı yaratmazlar.

Bu hükümlere uymamanız ve bizim buna karşılık derhal harekete geçmememiz halinde bu durum, bizim (gelecekte dava açmak gibi) sahip olabileceğimiz herhangi bir haktan feragat ettiğimiz anlamına gelmez.

Belirli bir hükmün yürürlüğe konulabilir olmadığının anlaşılması halinde bu hüküm diğer hükümleri etkilemeyecektir.

15. Mücbir Sebepler

Taraflardan hiçbiri, işbu Anlaşma ile belirlenmiş yükümlülüklerin (ücretlerin ödenememesi hariç) yerine getirilmesinin gecikmesi veya yerine getirilmemesinden, gecikme veya yerine getirememe hali işbu Anlaşmanın imzalanmasından sonra ortaya çıkan ve öngörülemeyecek olan pandemi, grev, abluka, savaş, terör eylemleri, isyan, doğal afet, telekomünikasyon veya veri ağlarında ya da hizmetlerde kesinti veya azalma olması, bir devlet kurumunun ruhsat vermeyi reddetmesi gibi sebeplerden ortaya çıktıysa taraflar üzerinde herhangi bir yükümlülük yaratmayacaktır. Taraflardan her biri böyle bir olay meydana geldiğinde derhal diğer tarafı bu olaydan etkilendiği konusunda bilgilendirecektir ve mümkün olan en kısa sürede yükümlülüklerin yeniden ifa edilmeye başlanabilmesi için tüm makul çabayı gösterecektir.

16. Süre ve Fesih

16.1. Süre

İşbu Anlaşma, Müşterinin Hizmet Sağlayıcı ile hizmet anlaşması imzaladığı tarihte yürürlüğe girecek olup tüm Üyelik Sürelerinin sona ermesi veya feshedilmesi durumunda geçerliliğini yitirecektir.

16.2. Hüküm ve Koşulların Feshi

16.2.1. Müşteri herhangi bir zamanda Hizmet Sağlayıcının hizmetlerini kullanmayı bırakabilir. Hizmet Sağlayıcı işbu Anlaşmayı (tüm ilgili Sipariş Formları da dahil olmak üzere) Müşterinin (a) yazılı bildirimden sonra yirmi ila otuz (20 - 30) gün içinde işbu Anlaşmada sebep olduğu (ücretlerin ödenmemesi dahil) herhangi bir esaslı ihlali ortadan kaldıramaması halinde; (b) halefi olmaksızın faaliyetlerini sonlandırması; veya (c) her türlü iflas, tasfiye, yediemin sözleşmesi, alacaklılarla anlaşma, konkordato veya benzer bir yasal süreç altında himaye altına girmesi halinde feshedebilir.

16.2.2. Müşteriden kaynaklı olarak herhangi bir Hüküm ve Koşulun ihlal edilmesi halinde Hizmet Sağlayıcı bildirimde bulunarak iş ilişkisini derhal geçerli olacak şekilde feshedebilir.

16.2.3. Bölüm 19’un şartlarına tabi olmak üzere, Müşterinin vadesi geçmiş faturaları yapılan hatırlatmalara ve sorunun ortadan kaldırılması için makul biçimde tanınmış olan sürelere rağmen ödemediği durumlarda Hizmet Sağlayıcı bildirimde bulunarak Hüküm ve Koşulları feshedebilir.

16.2.4. Feshin Hizmet Sağlayıcı tarafından gerçekleştirilmesi durumunda Hizmet Sağlayıcı; İş Talimatlarında veya İş Detaylarında belirtilmiş olan tüm İşleri teslim etmekle yükümlüdür. Buna ek olarak Müşterinin böyle bir fesihten kaynaklanan fiili zarar veya kâr kaybı sebebiyle Hizmet Sağlayıcıdan tazminat talep etme hakkı mevcuttur.

16.2.5. Yukarıda belirtilenlere halel getirmeksizin tarafların ikisi de işbu Hüküm ve Koşulları herhangi bir fesih sebebi belirtmeksizin üç ay önceden yazılı bildirimde bulunarak feshetme hakkına sahiptir. Ancak böyle bir fesih, taraflar arasında aksine bir karar alınmadığı sürece yalnızca fesihten önce düzenlenmiş olan herhangi bir Satın Alma Emrinde yer almayan geleceğe yönelik İş ve Hizmetler için geçerli olacaktır.

16.3. Feshin Tesiri

İşbu Anlaşmanın herhangi bir sebeple süresinin dolması veya feshedilmesi halinde Müşteri tüm Hizmetleri kullanmayı ve (her türlü ilgili Hizmet Sağlayıcı Teknolojisi dahil) bunlara her ne şekilde olursa olsun erişmeyi derhal durduracaktır ve Hizmet Sağlayıcıya ait her türlü şifre ve erişim kodunu, tasarrufunda bulunan her türlü diğer Gizli Bilgi ile birlikte derhal silecektir. İşbu Anlaşmanın Müşterinin ihlali sebebiyle feshedilmemiş olması halinde Müşteri, fesihten önce herhangi bir Hizmetten alınmış olan tüm rapor kopyalarını elinde bulundurup kullanmaya devam edebilir. Müşteri, fesihten sonra Hizmet Sağlayıcı tarafından sağlanan hiçbir Veriye erişimi olmayacağını ve Hizmet Sağlayıcının saklamakta olduğu bu tür verileri herhangi bir zamanda silebileceğini kabul eder. Münhasır başvuru yolu belirtilmediği sürece her bir tarafın işbu Anlaşma uyarınca fesih de dahil herhangi bir hakkını kullanabilmesi, işbu Anlaşma, kanun veya başka biçimde sahip olabilecekleri diğer çözüm yollarına halel getirmeksizin uygulanacaktır.

17. Yönetim ve Diğer Yetkililerin Gereklilikleri

Hizmet Sağlayıcı İşin; Hüküm ve Koşulların ve tüm yerel yönetim organlarının ve/veya yönetmeliklerin ve/veya genel olarak uygulanabilir diğer zorunlu araçların tüm gerekliliklerine, iş güvenliği ve sağlığın korunması ile ilgili yürürlükteki yönetmelikler, kurallar, eylemler ve standartlar dahil uygun olacağını garanti eder.

18. Geçerli Kanunlar, Yargı Mercii

18.1. İşbu Hüküm ve Koşullardan kaynaklanan her türlü yasal ilişki Türkiye Cumhuriyeti Yasalarınca yönetilecektir.

18.2. İşbu Hüküm ve Koşullardan kaynaklanan veya bununla bağlantılı olan her türlü anlaşmazlık, taraflar arasında makul bir süre içerisinde sulh yolu ile sonuca bağlanamaz ise, söz konusu anlaşmazlığa yönelik yargı yetkisine haiz Türk mahkemelerine başvurulacaktır.

19. Geçerlilik

Aşağıda belirtilen bölümler işbu Anlaşmanın herhangi bir sebeple sona ermesi veya feshedilmesi sonrasında da geçerli kalacaktır. 1 (Kullanım Koşulları), 2 (Tanımlar), 8 (Ek Talepler ve İşin Reddedilmesi), 12 (Gizli Bilgiler ve Bunların Kullanımı), 13 (Tazminat), 14 (Bu Hükümlerle İlgili Genel Hususlar), 16.3 (Feshin Tesiri), 17 (Yönetim ve Diğer Yetkililerin Gereklilikleri), 18 (Geçerli Kanunlar, Yargı Mercii), 19 (Geçerlilik).