HELICO BLOG

Çevirmenin Bilgi Birikimi

Pazarlama Çevirisi Nasıl Yapılır ve Pazarlama Çevirisine Ne Zaman İhtiyaç Duyulur?

Pazarlama Çevirisi Nasıl Yapılır ve Pazarlama Çevirisine Ne Zaman İhtiyaç Duyulur?

Teknolojik gelişmelerdeki büyümenin dünyayı küçültmeye devam ettiği çağımızda profesyonel çeviri hizmetlerinin en revaçta olduğu alanlardan biri de pazarlama ve satış sektörü olarak karşımıza çıkmaktadır.

Pazarlama Çevirisinin Farkları Nelerdir?

Pazarlama çevirisini hukuki ya da edebi çevirilerden ayıran belki de en büyük fark, doğrudan ticaret ile bağlantılı olmasıdır. Burada pazarlama materyallerinin çevirisi konusu da ayrıca önem arz etmektedir. Pazarlama çevirisi bir anlamda şirketlerin ve markaların küresel vitrinini özünden sapmadan dönüştüren ek bir dekor yaratmaktır. Bu bağlamda pazarlama çevirisi ile paralel olarak ilerleyen profesyonel çeviri hizmetlerinden biri olarak reklam çevirisini sayabiliriz.

Pazarlama Çevirisinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Küresel pazarlama kampanyaları yürüten şirketler pazarlama alanında çeviri konusuna ayrı bir önem vermektedirler. Maddi olarak gelirlerini artırmanın yanı sıra manevi anlamda da değerli uluslararası tanınırlık yaratmak isteyen şirketler, pazarlama alanında profesyonel çeviri hizmetlerine sürekli olarak ihtiyaç duymaktadırlar. Pazarlama alanında çeviri, şirketlerin ürün ya da hizmetlerinin tanıtım ve pazarlamasında büyük rol oynamaktadır. Bu sebeple pazarlama tercümesi konusunda dikkat edilmesi gereken birçok farklı unsur vardır. Bu süreçte pazarlama alanında uzman çevirmen için göz önünde bulundurulması gereken bazı hususlar vardır:

  • İlk basamak söz konusu markayı ve içeriğini iyi tanımak,
  •  İkinci basamak ise amacını ve hedef kitlesini doğru anlamaktır.

Alanında uzman pazarlama çevirmenleri bu sayede markanın istek ve ihtiyaçlarına şekilde karşılık verecek profesyonel çeviri hizmetini verebilmektedirler.

Pazarlama Çevirisi Nasıl Yapılır?

Pazarlama çevirisi yapılırken diğer çeviri türlerinde olduğu gibi kaynak dil ve hedef dil arasında oluşabilecek anlam farkları göz önünde bulundurulmaktadır. Pazarlama çevirisi kelimesi kelimesine yapıldığında ortaya asıl içerikten uzak anlamlar çıkabilmektedir. Kaynak dildeki kelimenin karşılığı hedef dilde doğru çevrilmiş olsa bile anlam bütünlüğüne bakıldığında konunun özünden saptığı görülebilmektedir. Amacına uygun olmayan ya da yetersiz şekilde yapılan pazarlama çevirisi, söz konusu marka ile ilgili olumsuz izlenimlere yol açabilmektedir. Burada üzerinde durulması gereken konu, pazarlama alanında uzman çevirmenin yaratıcılık becerisini de kullanarak kaynak dildeki mesajı hedef kitleye doğru ve doğal şekilde aktarabilmesidir. Bunun için de pazarlama çevirisine başlanmadan önce ürün ya da hizmetin pazarlanması planlanan hedef kitle, ülke ya da bölge hakkında bir ön araştırma yapılması gerektiği kaçınılmazdır. Bir dilde esprili bir anlam taşıyan cümle, diğer bir dilde kaba bir anlam ifade ediyor olabilmektedir. Böyle bir durumda potansiyel müşteri kitlesinde söz konusu ürün ya da hizmet ile ilgili olarak yanlış bir algı yaratılmış olacaktır. Farklı dillerde birbirinden farklı, sayısız deyim ve kalıp olmasının yanı sıra geleneksel, dinî ve sosyokültürel farklar da azımsanamayacak kadar çoktur. Bu çerçeveden bakıldığında hedef dil ve hedef kültür hakkında yapılacak olan ön araştırma, pazarlama çevirisinin daha etkin ve verimli şekilde yapılmasına büyük fayda sağlayacaktır. Bu bağlamda yerelleştirme konusunun en fazla önem arz ettiği çeviri dallarından birinin pazarlama çevirisi olduğunu söyleyebiliriz.

Pazarlama Çevirisinde Görsel Materyaller

Pazarlama çevirilerinde broşür, ambalaj ve resimli ürün tanıtımları gibi görsel materyallerin de önemli bir yeri vardır. İnternet gibi popülerleşmeyi hızlandıran teknolojiler sayesinde şirketlerin giderek dünya çapında seslerini duyurmaya başlamalarıyla birlikte kitleler arasındaki dilsel ve yazınsal farklar dışında renk ve semboller konusunda da farklı bakış açıları olabildiği görülmektedir. Örneğin batı kültürlerinde beyaz renk; saflığı ve barışı simgelerken, bazı Asya ülkelerinde ölüm ve kötü şansı temsil etmekte ve cenazelerde geleneksel olarak beyaz giyilmektedir. Siyah renk, Orta Doğu'da hem yeniden doğumu hem de matemi ifade edebilmektedir. Endonezya'da yeşil renk, geleneksel olarak yasaklanmışken Meksika'da bağımsızlık anlamına gelen ulusal bir renk olarak karşımıza çıkmaktadır.

Pazarlama Çevirisinin Önemi Nedir?

Uzman pazarlama çevirmenleri bu gibi detaylara önem vermek suretiyle markanın hedef kitle üzerinde olumsuz algı yaratma ihtimalinin önüne geçmektedirler. Alanında uzman pazarlama çevirmenleri tarafından yürütülen profesyonel çeviri hizmetleri marka kimliğini küresel ölçekte güçlendirmekte ve geleceğini şekillendirmektedir.

Pazarlama çevirisi fiyatları hangi ölçütlere göre belirlenir? Pazarlama çevirisi fiyatları nasıl farklılık gösterir?

Pazarlama çeviri fiyatları belirlenirken birçok farklı etken göz önüne alınır. Bu sebeple etkenler her çeviri şirketine göre farklılık gösterebilir. Fiyatlar; çevrilecek metnin dili, hedef dil, kelime sayısı, çevirinin ne kadar sürede tamamlanması gerektiği ve aciliyet düzeyi gibi ölçütlere göre hesaplanır. Bu yüzden hizmet sağlayıcınızla birlikte ihtiyaçlarınızı doğru şekilde belirlemeniz önemlidir.

Yazan: Esra Çengel

Yayınlanma Tarihi: 30.01.2020

Hedef Okuyucu Kitlesi: Tüm Çevirmenler, Çeviri Hizmetine İhtiyaç Duyanlar

  • 0
  • Paylaş:

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER YAZILARIMIZ

HEMEN ARA TEKLİF AL