GİZLİLİK POLİTİKASI

HELICO GİZLİLİK POLİTİKASI

1. Giriş

HeliCo Tercüme olarak web sitemize gelen ziyaretçilerin gizliliği bizim için çok önemlidir ve bunu korumaya önem veriyoruz. Bu politika kişisel verilerinizle hangi işlemleri yaptığımızı açıklar.

2. Çerezler

Web sitemizde çerezler kullanılır. Çerez, bir web sunucusunun başka bir web sunucusuna gönderdiği ve tarayıcının depoladığı bir tanımlayıcıyı içeren dosyadır. Bize web sitemiz üzerinden gönderilen kişisel veriler bu politikada belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılacaktır. Çerezleri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanabiliriz:

 1. Mevcut ve/veya potansiyel müşterilerimiz için web sitemizi kişiselleştirme;
 2. Pazarlama amacıyla mevcut ve/veya potansiyel müşterilerimiz hakkında istatistiksel bilgi toplama;
 3. Web sitemizle ilgili olarak mevcut ve/veya potansiyel müşterilerimiz tarafından veya onlar hakkındaki sorularla ve şikayetlerle ilgilenme;
 4. Web sitemizin güvenliğini sağlama ve dolandırıcılığı engelleme;
 5. Web sitemizin ve hizmetlerimizin kullanımını şekillendiren koşullara ve şartlara uygunluğu doğrulama.

3. Kişisel Verilerin Toplanması

Web sitemizi ilk ziyaret ettiğinizde bu politikanın şartlarına uygun olarak çerezleri kullanmamıza onay verdiğinizde, web sitemizi her ziyaret ettiğinizde çerezleri kullanmamıza izin vermiş olursunuz. Aşağıdaki tür kişisel veriler toplanabilir ve depolanabilir:

 1. IP adresiniz, coğrafi konumunuz ve işletim sisteminiz gibi bilgisayarınızla ilgili veriler;
 2. Yönlendirme kaynağı, ziyaret süresinin uzunluğu ve sayfa görüntülemeleri gibi ziyaretlerinizle ilgili veriler;
 3. Web sitemiz üzerinden bize gönderdiğiniz adınız, adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz gibi veriler veya kullandığınız hizmetlerle ilgili veriler;
 4. Bize gönderdiğiniz diğer kişisel veriler;
 5. İnternette yayınlamak amacıyla web sitemizde paylaştığınız veriler;
 6. Bizden hizmet taleplerinizle ilgili olarak bize gönderdiğiniz veriler.

4. Veri Kullanımı

Size hizmetlerimizi sunmak ve hizmetlerimizi iyileştirmek için verilerinizi kullanırız. Örneğin:

 1. Siparişleri işleme almak için, sorularla ilgilenmek için ve/veya muhtelif zamanlarda size hizmetlerimizle ve tekliflerimizle ilgili verileri göndermek için hakkınızda topladığımız verileri kullanmak;
 2. Sorularınıza yanıt vermek;
 3. Sizinle imzaladığımız tüm sözleşmelerden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek;
 4. Yasal veya düzenleyici gerekliliklerimizi yerine getirmek de dahil olmak üzere kurum içi faaliyetlerimizi hızlandırmak;
 5. Sizinle olan ilişkimizi sürdürmek ve geliştirmek;
 6. Veri analizi, faturaların gönderimi, gerçek veya potansiyel dolandırıcılığın, yasa dışı faaliyetlerin veya fikri mülkiyet ihlallerinin tespit edilmesi, önlenmesi ve müdahale edilmesi gibi iş amaçlarımız için;
 7. Kişi veri tabanımız dahil olmak üzere kayıtlarımızı sürdürmek ve güncellemek;
 8. Personeli değerlendirmek, işe almak ve istihdam etmek;
 9. Size ve diğer alıcılara sunduğumuz şeyleri iyileştirmek için haber bültenleri ve seminer davetleri gibi hizmetlerin popülerliğini ve etkinliğini ölçmek;
 10. Çevrimiçi hizmetlerimizin içeriğinin hem sizin için hem de hizmetlerimize eriştiğiniz cihaz için en etkili ve güvenli şekilde sunulmasını sağlamak ve bu çevrimiçi hizmetlerde sorun gidermek ve iyileşme sağlamak;
 11. Araştırma, planlama, hizmet geliştirme, güvenlik veya risk yönetimi için;
 12. Yasal yükümlülüklerimize uygun hareket etmenin, resmi kurumların veya diğer üçüncü kişilerin yasal süreçlerine veya veri taleplerine yanıt vermenin veya sizin, bizim veya başkalarının haklarını korumanın makul ölçüde gerekli ve uygun olduğuna inanıyoruz.

Kişisel verileriniz olmadan bunların bir kısmını veya hiçbirini gerçekleştiremeyebiliriz.

Bazı durumlarda hizmetleri sunmamıza yardım eden tedarikçilerimize, dil uzmanlarımıza, temsilcilerimize ve alt yüklenicilerimize verileri sağlamamız gerekebilir. Bu durumlarda verilerin daima güvenli ve emniyetli olmasını sağlarız.

Kişisel verilerinizi saklama amacımızda herhangi bir değişiklik yapmayı düşündüğümüz takdirde (örneğin, gelecekte size tamamlayıcı bir hizmet sunmak) bilgi sahibi olabilmeniz için bu yeni amaca ilişkin ön verileri size sağlayacağız.

Yukarıdaki hükme tabi olarak sizin hakkınızda toplanan veriler başka amaçlar için kullanılmayacak ve kanunen gerekli olmadığı sürece başka kuruluşlara satılmayacak veya açıklanmayacaktır. Web sitesinin sahipliğini veya yönetimini üçüncü bir tarafa devrettiğimiz takdirde, bu üçüncü tarafın işbu Gizlilik Politikasına uygun hareket etmeyi kabul etmesi koşuluyla sizin verilerinizi bu üçüncü tarafa da devredebiliriz.

5. Verilerinizin Açıklanması

Hizmetlerimizi sunarken ve işletmemizi yönetirken kendi şirket içi yönetim amaçlarımız doğrultusunda (faturalandırma, etkinliklerimizin ve hizmetlerimizin tanıtımını yapma ve size veya kurumunuza hizmetleri sunma gibi) bu tür bir işlemenin her durumda bu Gizlilik Politikasına ve geçerli yasaya uygun olması koşuluyla kişisel verilerinize grubumuzdaki farklı birimlerin erişmesine izin verebiliriz. Kişisel verilerinizi, aşağıdakilerden birinin geçerli olması durumunda bizimle sözleşme imzalamış üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarla paylaşabiliriz:

 1. Kişisel verilerinizin bu şekilde paylaşılmasına onay verdiğinizde.
 2. Herhangi bir zamanda istediğiniz hizmetleri size sunmak için makul çerçevede gerekli görmemiz durumunda.
 3. Böyle bir paylaşımın, size sunabileceğimiz belirli bir hizmete ilişkin koşullarımız ve şartlarımız dahil olmak üzere sözleşme kapsamında sunulması durumunda.
 4. Bu paylaşımın kolluk kuvvetleri kurumlarına veya diğer resmi kurumlara yapılması durumunda.
 5. Kabul ettiğiniz koşulları ve şartları (veya sizinle ya da sizi istihdam eden kuruluş ile olan ilişkimize uygulanması kabul edilen diğer koşulları) tatbik etmemiz veya uygulamamız gerektiğinde.
 6. Bizim veya müşterilerimizin veya başkalarının haklarının, çıkarlarının, mülkiyetinin veya güvenliğinin korunması gerekli olduğunda.
 7. Ortak tanıtım düzenlemelerimizin yürürlükte olduğu taraflara verileri açıklamanın uygun olduğu durumlarda (ortak sponsorlu etkinlikler, kurum dışı mekanlar veya yemek şirketleri gibi).
 8. Hizmetlerimizi sunmamıza yardım eden temsilcilerimizin veya yüklenicilerimizin bu verilere ihtiyaç duyması durumunda (örneğin, zaman zaman veri taleplerini yerine getirmek, iletişimleri almak ve göndermek, pazarlama listelerini güncellemek, verileri analiz etmek, destek hizmetlerini sağlamak veya diğer görevlerde). Temsilcilerimiz ve yüklenicilerimiz, size ait verileri sadece görevlerini yapmak için ihtiyaç duyulduğu kadarıyla kullanacaktır.

Veri işlemeyi kapsayan hizmetleri sunmak için üçüncü taraf hizmet sağlayıcılardan yararlanırız. Örneğin: Çevrimiçi hizmetlerimizin yürütülmesiyle bağlantılı olarak arşivleme, web barındırma ve analiz sağlayıcılar, etkinlik düzenleme, bilgi teknolojisi sağlayıcılar, denetleme, referans kontrolü, profesyonel danışmanlık (hukuk, muhasebe, finansal danışmanlık ve iş danışmanlığı), posta tedarikçisi, teslimat, teknoloji, web sitesi, araştırma, bankacılık, ödeme, müşteri iletişimi, veri işleme, sigorta, hukuk, dava desteği, pazarlama ve güvenlik hizmetleri.

Varlıklarımızın tamamı veya büyük çoğunluğu bir üçüncü tarafla birleştirilir veya edinilir ya da işimizi genişletiriz veya yeniden yapılandırırız. Böyle bir durumda ise kişisel verileriniz, devredilen veya birleştirilen varlıkların bir kısmını teşkil edebilir.

Bunun için yasal, düzenleyici veya profesyonel bir yükümlülük altındayız (bir Mahkeme Kararına uygun hareket etmek gibi).

Verilerinizi paylaşabileceğimiz tüm üçüncü taraflar verilerinizin güvenliğini sağlamakla ve bu verileri sadece size bizim adımıza hizmet vermek için kullanmakla yükümlüdür. Bu üçüncü taraflar artık bu hizmeti vermek için kişisel verilerinize ihtiyaç duymadıklarında, verileri saklamak için yasal bir yükümlülük altında olmadıkları takdirde bu verileri politikamıza uygun olarak imha edeceklerdir. Hassas kişisel verilerinizi bir üçüncü tarafa devretmeyi istediğimizde, yasal olarak aksi yönde bir gereklilik olmadığı takdirde bu verileri sadece sizin onayınızı aldıktan sonra devredebiliriz.

Çevrimiçi hizmetlerimiz üzerinden toplanan verilere ilişkin veri tabanı haklarının sahibi biziz. Bu Gizlilik Politikasında veya sizin önceden açık izniniz doğrultusunda açıkça ortaya konulan durumlar hariç olmak üzere sizin veya kurumunuzun kimliğini tanımlayan verileri bağlantısız kurumlara kendi bağımsız kullanımları için satmayız, kiralamayız veya bu kurumlarla paylaşmayız. Geçerli yasanın izin verdiği şekilde sizin veya kurumunuzun kimliğini makul çerçevede tanımlamayan verileri paylaşabiliriz.

6. Verilerinizin Saklanması

Topladığımız verileri, verilerin kendi kurum içi veri saklama politikalarımız uyarınca ilk başta toplama amacını yerine getirmek veya kendi yasal ya da düzenleyici yükümlülüklerimize uygunluk sağlamak için makul düzeyde gerekli olan durumlar haricinde saklamayız.

7. Diğer Web Sitelerine Giden Bağlantılar

Web sitemiz ve iletişimlerimiz zaman zaman iş ortağı ağlarımızın, reklamcılarımızın ve iştiraklerimizin web sitelerinin bağlantılarını içerebilir. Bu web sitelerinden birinin bağlantısını takip ederken lütfen bu web sitelerinin kendi gizlilik politikalarının olduğuna ve bu politikalara ilişkin herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmediğimize lütfen dikkat edin. Bu web sitelerine herhangi bir kişisel veri göndermeden önce lütfen bu politikaları kontrol edin. Bu Gizlilik Politikası, bu üçüncü taraf web sitelerinin bilgi uygulamalarını kapsamaz.

8. İsimsiz Verilerin Toplanması

Bazı durumlarda daha iyi müşteri hizmetleri sunabilmemiz için web sitemize yapılan ziyaretlerden isimsiz verileri toplarız. Örneğin, web sitemizdeki ziyaretçi etkinliğini ölçeriz fakat bu işlemi verilerin gizliliğini sağlayacak şekilde yaparız. Topladığımız verileri web sitemizin farklı bölümlerine giden ziyaretçilerin sayısını ölçmek ve web sitemizi ziyaretçilerimiz için daha kullanışlı hale getirmek için kullanırız. Bu, sunucularımızdan geçen trafiği ölçmek için bu kayıtların analiz edilmesi, ziyaret edilen sayfa sayısı ve sayfalara ve ilgi konularına yönelik talep düzeyini kapsar. Bu kayıtlardaki verilerin hiçbiri kişisel verileri kapsamaz veya kişisel veri niteliği taşımaz. Bu kayıtlar süresiz olarak saklanabilir ve güvenlik ihlallerini önlemek ve sunucularımızdaki verilerin bütünlüğünü sağlamak için istenildiği zaman ve istenilen şekilde kullanılabilir.

9. Verilerinizin Güvenliği

Verileri elektronik veya fiziksel olarak güvenli biçimde saklamak için gerekli adımları atarız.

Veri güvenliği politikamız çeşitli süreçlerle ve prosedürlerle desteklenir ve verileri, erişimi kontrollü olan tesislerde veya kullanıcı ve parola gerektiren elektronik veri tabanlarında saklarız. Gizli verilere erişimi olan tüm çalışanlarımız, görevlilerimiz veya yüklenicilerimiz ve üçüncü taraf sağlayıcılarımız, erişim denetimlerine ve gizlilik yükümlülüklerine tabidir ve üçüncü taraf veri depolama sağlayıcılarımızın ilgili veri güvenliği standartlarına uygun hareket etmelerini gerekli kılarız.

Sistemlerimizin ve kontrollerimizin teknolojik değişimlere ayak uydurması için sürekli güncel kalmasını sağlamaya çalışmamıza rağmen verilerin internet üzerinden paylaşımı tamamen güvenli değildir ve buna göre çevrimiçi hizmetlerimize aktarılan verilerinizin güvenliğini garanti edemeyiz ve bununla ilgili tüm riskler size aittir.

Web sitemizden indirdiğiniz öğelerin virüsler, solucanlar, Truva atları ve diğer benzeri zararlı kodları içermediğinden emin olmak için bunları taramak sizin sorumluluğunuzdadır. Güvenli olmayan bir mekanizma kullanarak bizimle iletişim kurarsanız aramızda kurulan bu iletişimlere müdahale edilmesi, bunların alınmaması, gecikmesi, bozulması veya asıl alıcı dışındaki kişiler tarafından alınması ile ilgili riskleri kabul etmiş olursunuz.

Size ait verileri aldığımızda yetkisiz erişimi, değişikliği veya ifşayı önlemeye çalışmak için prosedürleri ve güvenlik özelliklerini kullanmak adına gerekli adımları atacağız.

10. Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Kişinin verileri sadece bu kişi gönüllü olarak veriyi girdiğinde veya bu verinin bu şekilde kullanılmasına izin verdiğinde kullanılabilir ve işleme alınabilir. Sağladığınız tüm kişisel verileri güvenli sunucularımızda saklayacağız. Web sitemizi ziyaret edenlerin bilgilerini diğer internet kullanıcıları görüntüleyemez. Bu veriler HeliCo Tercüme tarafından, müşterilerin onayı olmadan veya yasal bir yükümlülük olmadan üçüncü kişilerle, kurumlarla ve kuruluşlarla paylaşılmayacaktır.

11. Haklarınız

İlgili veri koruma mevzuatı kapsamında kişisel verilerinizin doğru ve güncel olmasını sağlama bakımından yasal yükümlülüğümüz vardır. Bu nedenle bu değişikliklerin veya sizinle ilgili topladığımız verilerin hatalı olduğunu düşünüyorsanız verilerinizi güncellemek veya düzeltmek için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak lütfen bizimle iletişime geçin.

Belirli kişisel verileri işlememize onay verdiğiniz takdirde bu verilerin toplandığı noktada (uygun bir tasdik ve onay kullanarak) veya verilerinizi bu şekilde kullanmamıza izin vermeye devam etmek istemediğiniz takdirde size gönderilen iletişimlerdeki abonelikten çıkma talimatlarını takip ederek bu onayı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz ve/veya ürünlerimizle ve hizmetlerimizle (veya bunların bir kısmıyla ilgili) güncellemeler ve veriler hakkında sizin iletişim kurmamamızı söyleyebilirsiniz. Aynı zamanda web sitemizde sunulan iletişim bilgilerinden bizimle iletişime geçerek bu hakkı istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

Şunları talep edebilirsiniz:

 1. sizinle ilgili tuttuğumuz kişisel verilere erişme;
 2. sizinle ilgili bilgilerin düzeltilmesi veya güncellenmesi;
 3. kişisel verilerinizin silinmesi;
 4. yapılandırılmış, yaygın biçimde kullanılan ve makinede okunabilen biçimde bize sağladığınız kişisel verilerin taşınabilirliğinin sağlanması.

Aynı zamanda kişisel verilerinizi kullanmamıza itiraz etme veya bu verilerin kullanılmasını sınırlandırılmasını isteme hakkına da sahipsiniz.

Bu bölümde belirtilen haklardan birini kullanmak isterseniz lütfen aşağıdaki ayrıntıları kullanarak bizimle iletişime geçin. İlgili veri gizliliği yasaları kapsamında bu doğrultuda meşru gerekçelerimizin olması halinde erişim sağlamayı reddedebiliriz ve istisnai durumlarda ilgili mevzuat bize izin verdiği takdirde erişim için bir ücret belirleyebiliriz. Böyle bir durumda kararımızın gerekçelerini sunacağız.

12. Gizlilik Politikasında Değişiklikler

Lütfen bu Gizlilik Politikasının zaman zaman değişebileceğini unutmayın. Bu değişikliklerin çoğunlukla küçük ölçekli olmasını bekleriz fakat kayda değer değişiklikler de olabilir.

Bununla birlikte bu değişiklikleri bu sayfada yayınlayacağız ve değişiklikler kayda değer boyutta olursa daha göze çarpan şekilde duyuru yapacağız.

13. Çeşitli Bilgiler

Sizin talebiniz doğrultusunda sizinle hangi verileri sakladığımızı ve bu verilerin nasıl işlendiğini onaylayabiliriz. Sizinle ilgili kişisel verileri sakladığımızda aşağıdaki ayrıntılardan bize ulaşarak aşağıdaki verileri talep edebilirsiniz:

 1. Verilerinizin nasıl ve neden işleme alınacağını belirleyen bir kişinin veya kurumun kimliği ve iletişim bilgileri;
 2. İşleme amacı ve işlemenin yasal dayanağı;
 3. İşlemenin meşru çıkarlarımıza veya bir üçüncü tarafa bağlı olup olmadığı, bu çıkarlarla ilgili veriler;
 4. Toplanan, saklanan ve işleme alınan kişisel veri kategorileri;
 5. Verilerin açıklandığı/açıklanacağı alıcılar veya alıcı kategorileri;
 6. Verilerin ne kadar süreyle saklanacağı;
 7. Doğrudan sizden toplanmayan kişisel verilerin kaynağı;
 8. Profil çıkarma gibi otomatik karar verme ile ilgili bilgiler ve veriler ve bu işlemede kullanılan mantık, önem düzeyi ve beklenen sonuçlar hakkındaki tüm anlamlı bilgiler.

Kimlik kanıtı zorunludur. Tüm Veri Sahibi Talepleri şirketimizin web sitesinden yapılabilir.

14. Genel Sorumluluk Reddi

Ne biz ne de iştiraklerimiz, yöneticilerimiz, çalışanlarımız veya diğer temsilcilerimiz web sitemizin kanunun izin verdiği ölçüde kullanımından doğan veya bununla bağlantılı olarak yaşanan kayıplardan sorumlu olmayacaktır.

Web sitesini ve web sitesi içeriklerini sadece "olduğu gibi" sunarız ve satışa uygunluk garantileri ve/veya belirli bir amaca uygunluk garantileri de dahil olmak üzere web sitemiz veya web sitemizin içeriği ile ilgili hiçbir beyanda ve/veya garantide bulunmayız (ve tüm bunları da açıkça reddederiz). Ayrıca web sitemizden erişilen bilgilerin doğru, eksiksiz veya güncel olduğunu beyan etmeyiz veya bu yönde bir garanti vermeyiz.

Web sitemizle ilgili sorumluluk sınırlamaları tazmin edici, doğrudan, dolaylı veya bağlantılı zararlar, veri, gelir, üretim veya kâr kaybı, mülk zarar ve ziyanı ve üçüncü tarafların hak talepleri de dahil olmak üzere her türlü zarar ve ziyan için geçerlidir.

Web sitemizle ilgili sorumluluk sınırlamaları, geçerli yasada sınırlanmayacak ve/veya hariç tutulmayacak ölçüde yükümlülüğümüzü sınırlandırmaz.

İnternet hizmetini kullanmanız sonucunda internet hizmeti sağlayıcınızın uyguladığı tüm ücretlerden siz sorumlusunuz.

15. Yorumlar, Sorular ve Şikayetler Dahil Geri Bildirimler

Yorumlarınız ve görüşleriniz bizim için değerlidir. Bizimle veya verilerinizi kullanmamız ya da bu çevrimiçi Gizlilik Politikası ile ilgili yorumlarınız, sorularınız veya şikayetleriniz varsa lütfen bizimle iletişime geçin.

Gizlilik uygulamalarımızla ilgili sorunuza bir yanıt alamazsanız veya sorunuzla tatmin edici şekilde ilgilenilmediğini düşünüyorsanız bize şikayette bulunabilirsiniz.

Bize gizlilikle ilgili bir şikayette bulunursanız şikayetinizin nasıl işleme alınacağına dair size yanıt vereceğiz. Sizden ek bilgi isteyebiliriz, diğer taraflara danışabiliriz ve şikayetinizle ilgili kayıt tutabiliriz.

Bize e-posta (bir soruyu veya yorumu içeren mesaj şeklinde veya bu bilgileri bize e-posta yoluyla gönderen bir formu doldurarak) ya da telefon üzerinden kişisel veri gönderdiğinizde veya sağladığınızda bu veriyi taleplerinize yanıt vermek için kullanırız.

HeliCo Tercüme bu yardıma her ihtiyaç duyduğunuzda tüm web sitesi ziyaretçilerine arşivlenen verileriyle ilgili yardım etmeyi taahhüt eder.

Bu Gizlilik Politikası 10 Mart 2020 tarihinde güncellenmiştir.